Forskeruddannelse / Ph.d.

Ph.d.-forløbet følger de generelle retningslinjer for ph.d.-studiet ved Science på Københavns Universitet (engelsk).

Indskrivning forudsætter et projekt, der er godkendt af instituttets Forskningsudvalg, og at indskrivningen er finansieret.

En finansiering kan opnås ved stipendier fra enten Københavns Universitet, fra eksterne bevillingshavere eller gennem Erhvervs ph.d.-ordningen.

Man skal ligeledes have tilknyttet en vejleder fra Institut for Idræt og Ernæring til sit projekt. Der henvises til instituttets sektioner:

August Krogh sektionen for human fysiologi

August Krogh sektionen for molekylær fysiologi

Bevægelse og neurovidenskab

Ernæring og sundhed hos børn og voksne

Forebyggende og klinisk ernæring

Idræt, individ og samfund