Vi søger raske forsøgsdeltagere (både mænd og kvinder) i alderen 18 til 40 år.

REGAIN

Effekter at hjerne- og nervestimulationer under immobilisering på genvinding af motorisk funktion

Immobilisering er ofte en nødvendig praksis efter skader på bevægelsesapparatet, men ledsages også af utilsigtede fysiologiske tilpasninger, der resulterer i et tiltagende tab af motorisk funktion og præstation over tid.

I dette forskningsprojekt undersøger vi, hvordan korte perioder med led-immobilisering påvirker motoriske funktioner og plastiske ændringer i centralnervesystemets motoriske netværk.

Studiets hovedformål er at undersøge, om de negative konsekvenser af immobilisering kan modvirkes gennem non-invasive hjerne- og nervestimulationer under immobiliseringsperioden.

Studiets fund vil bidrage til vores forståelse for, hvordan vi i kan mindske funktionstab i tilfælde af skadesrelateret immobilisering og potentielt danne grundlag for udviklingen af kliniske værktøjer til brug i rehabiliteringssammenhæng.

Vi søger raske mænd og kvinder i alderen 18 til 40 år

Forsøget involverer tre faste forsøgsdage, hvor funktionelle og neurofysiologiske målinger foretages. Dette inkluderer en række opgaver, der fokuserer på hånd- og fingerbaserede motoriske færdigheder samt non-invasive elektrofysiologiske målinger af nervesystemets aktivitet.

Afhængigt af den specifikke forsøgsgruppe vil deltagelse i forsøget indebære en kortvarig periode hvor hånd, håndled og fingre på den dominerende hånd immobiliseres via skinne og bandage i cirka 72 timer. Dette gøres for at undersøge, hvordan kortvarig immobilisering påvirker motoriske funktioner og plastiske ændringer i centralnervesystemet.

Til at undersøge bagvedliggende neurofysiologiske mekanismer benyttes elektrofysiologiske målemetoder, herunder transkraniel magnetstimulation, perifer nervestimulation og elektromyografi. 

I nogle forsøgsgrupper vil disse metoder ligeledes blive anvendt i forbindelse med stimulationssessioner under immobiliseringsperioden, som involverer non-invasive hjerne- og nervestimulationer.

Oversigt over forsøget

  • Du forventes at deltage i tre faste forsøgsdage adskilt af hhv. ~72 timer og syv dage.
  • Under forsøgene skal du udføre en række opgaver, der fokuserer på hånd- og fingerbaserede motoriske færdigheder.
  • Elektrofysiologiske målinger af nervesystemets aktivitet gennemføres ikke-invasivt via magnetisk stimulation af hjernebarken, perifer nervestimulation og måling af muskelaktivitet via elektromyografi.
  • Studiet er baseret på lodtrækning imellem forskellige deltagergrupper. Afhængig af lodtrækningen kan du blive anmodet om at deltage i en kortvarig immobiliseringsintervention, hvor hånd, håndled og fingre på din dominante hånd immobiliseres i cirka 72 timer.
  • Alt efter din forsøgsgruppe kan du blive anmodet om at deltage i to stimuleringssessioner, som vil finde sted i løbet af immobiliseringsperioden.
  • Din deltagelse vil dermed involvere 3-5 sessioner med et samlet tidsforbrug på ~6-10 timer.

Forsøgene foregår i dagtimerne efter aftale på Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Alle 51, 2200 København N.

Honorar 

Som forsøgsdeltager vil du modtage et honorar efter deltagelse.

Kontakt

For nærmere information om forsøget kontakt Ph.d. studerende Lasse Jespersen, mail: lje@nexs.ku.dk

Hovedansvarlig for projektet: Lektor Jesper Lundbye-Jensen.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite, Region Hovedstaden.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.