Par søges til forskningsprojekt om vægttab før graviditet

Projektets formål er, at undersøge hvordan et vægttab hos kommende mødre med overvægt og kommende fædre før graviditet vil påvirke barnets sundhed, vækst og udvikling?

I/Du kan deltage hvis

  • I planlægger graviditet indenfor et år
  • I er en sunde og raske
  • Du er kvinde i alderen 18-35 år, har et BMI mellem 28-44,9 kg/m2 beregnes: vægt (kg) / højde (m)2) og være tilknyttet Hvidovre Hospital som barselshospital.
  • Du er mand i alderen 18-55 år, har et BMI mellem 18,5-44,9 kg/m2 (beregnes: vægt (kg) / højde (m)2)

Forskningsprojektet

Forskningsprojektet forløber maximalt over 3 år.

Efter tilfældig fordeling vil I blive tildelt en af to grupper: en gruppe, interventionsgruppen, som de første måneder skal tabe sig 10% ved pulverkur og holde vægten med en kost og livstil baseret på de nordiske næringsstofanbefalinger med højt protein og fiber indtag.

For manden gælder dette kun ved overvægt. Først efter vægttab må I blive gravide og graviditet skal opnås indenfor første år efter projektets start. Der vil løbende være diætistmøder indtil den planlagte graviditet.

Den anden gruppe, kontrolgruppen, skal forsætte med at leve som tidligere og må blive gravide efter første undersøgelse. Når det planlagte barn er født, skal det sammen med jer følges til barnet er 18 mdr.

Man kan ikke selv vælge gruppe, da det afgøres ved lodtrækning. I vil som par komme i samme gruppe.

Hvad får I/du ud af at deltage?

Som deltagere, får I sundhedsundersøgelser af jer selv og dertil grundige undersøgelser af jeres planlagte barns vækst og udvikling fra det ligger i maven, og indtil det er 18 måneder.

Hvor foregår forskningsprojektet?

Forsøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg og Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Under projektet skal du kunne deltage i flere undersøgelsedage og diætistmøder.

Interesseret?

Send en mail til preparechild@nexs.ku.dk, (indeholdende dit navn og telefonnummer) og vi vil kontakte dig hurtigst muligt eller kontakt os på telefon 5148 9380.

Læs mere om forskningsprojektet PREPARE CHILD - Effekten af vægttab før graviditet på barnets sundhed.

Forskningsprojektet er videnskabeligt og godkendt af den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (H-22026590).

Forsøgspersoner søges

Institut for Idræt og Ernæring søger løbende forsøgspersoner til forskningsprojekter.
Se den aktuelle liste her.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.

Prepare child logo