Vægttab før graviditet og effekten på barnets sundhed

Formålet med projektet er at undersøge, om vægttab før graviditet hos kommende forældre kan øge barnets sundhed og forebygge overvægt hos barnet.

Hvem står bag

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, Region H.

Hvor foregår det?

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg Hvidovre Hospital, Gynækologisk Obstetrisk afd., Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Kriterier for at deltage

Du/I kan deltage, hvis:

 • Kvinden (den kommende mor) er i alderen 18-38 år og har BMI 27-44.9 kg/m2
 • Manden (den kommende far) er i alderen 18-55 år og har et BMI mellem 18,5 til 44,9 kg/m2. Det er frivilligt om den kommende far ønsker at deltage i projektet.
 • Ønsker graviditet i løbet af det kommende år
 • Ønsker hjælp til vægttab, vægtvedligeholdelse og en sund graviditet
 • Ønsker at føde på Hvidovre Hospital

Beregn dit BMI

Du kan ikke deltage, hvis du:

 • Har forsøgt at blive gravid i længere tid end et år med din nuværende partner
 • Har modtaget eller modtager reagensglasbehandling
 • Har haft mere end 4 spontane aborter i træk
 • Fejler alvorlige sygdomme eller har sukkersyge

Fordele ved at deltage

 • Professionel kostvejledning af klinisk diætist
 • Målinger af hvilestofskifte og kropssammensætning samt andre sundhedsundersøgelser før, under og efter graviditeten - herunder mandens sædkvalitet
 • Gratis kosttilskud før og under graviditeten
 • Gratis pulverkost til vægttab (gælder kun forsøgsgruppen)
 • En ekstra ultralydsskanning i graviditets uge 28 og vurdering af dit sukkerstofskifte
 • Opfølgende sundhedstjek på barnet de første 18 levemåneder
 • LEGO gave (200 kr)

Det skal du igennem

Alle deltagere vil få målrettet hjælp til en sund graviditet. Halvdelen af deltagerne vil også få hjælp til vægttab før graviditeten. Ved tilfældig lodtrækning i starten af projektet afgøres det om du/I tilhører den halvdel af deltagerne, som vil få hjælp til vægttab (forsøgsgruppen); eller om du tilhører den anden halvdel (kontrolgruppen).

Forsøgsgruppen

Skal tabe sig ca. 10% ved hjælp af 8 ugers lav kalorie diæt (pulverkost) efterfulgt af 4 ugers optrapning til almindelig mad på 1200 kalorier. I denne periode må deltagerne ikke forsøge at blive gravide.

Når vægttabet er opnået, skal vægten holdes indtil graviditet er opnået. Hvis manden ikke har behov for vægttab (BMI<25 kg/m2), så er målet i disse første 12 uger, at manden optimerer sin kost og sundhed i forhold til individuelt behov. 

Kontrolgruppen

Du skal fortsætte med at leve, som du plejer, indtil du er blevet gravid. Du må forsøge at blive gravid allerede fra starten af din deltagelse i projektet.

Alle

Vil få målrettet vejledning om sund kost og vægt i graviditeten. For kvinden er målet regulering af vægtøgningen i graviditeten; mens det for manden er muligt at forfølge mere individuelle målsætninger for vægten, men skal spise samme sunde kost som kvinden.

Barnet

Vi vil måle og undersøge barnet, når det er 0, 3, 6, 12 og 18 måneder.

Du/I deltager som forældre i alle undersøgelser på barnet. Målingerne er ufarlige og formodes ikke at genere barnet.

Interesseret?

Send en mail til preparechild@nexs.ku.dk, (indeholdende dit navn og telefonnummer) og vi vil kontakte dig hurtigst muligt eller kontakt os på telefon 5148 9380.

Læs mere om forskningsprojektet PREPARE CHILD - Effekten af vægttab før graviditet på barnets sundhed.

Forskningsprojektet er videnskabeligt og godkendt af den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (H-22026590).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.

Prepare child logo