Mænd søges til forsøg om mental robusthed

banner

Formål

Dette projekt skal undersøge om vi kan bruge en tilpasset stresstest til at fremkalde angst i raske mennesker.

Stresstesten skal i senere studier bruges til at undersøge om robusthedsfremmende interventioner potentielt vil kunne forebygge posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i militært personel.

Din deltagelse i dette forsøg vil bidrage til vigtig forskning indenfor arbejds- og traumepsykologien med betydning for højrisikoerhverv såsom militær, politi, brand- og redningstjenester m.fl.

Fordele ved deltagelse

 • Et enormt bidrag til forskningen.

 • En unik viden om din personlige mentale robusthed og evne til at overkomme modgang og stress.

 • Indblik i egne resultater på baggrund af stresstesten og spørgeskemaer.

 • Fælles foredrag om mental robusthed, stikprøvens gennemsnitlige resultater og hvordan du praktisk kan styrke din egen eller andres robusthed.

Du har mulighed for at deltage i forsøget hvis du

 • Er fysisk og mentalt rask mand mellem 18-35 år.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis du

 • Har tidligere eller aktive mentale diagnoser.

 • Har nylige oplevelser med akutte angstanfald.

 • Har nære familiemedlemmer med en angstdiagnose.

 • Har tidligere eller aktive hjertekar-diagnoser eller kredsløbsproblemer

 • Har tidligere eller aktive lungediagnoser eller nylige tilfælde af lungesygdom, fx lungebetændelse, lungeembolisme osv.

 • Har tidligere eller aktive kræftdiagnose

 • Anvender angstdæmpende, antidepressiv eller kraftigt smertelindrende medicin eller andre former for hormonpåvirkende medikamenter, såsom astmamedicin.

 • Har indtaget euforiserende stoffer, herunder også hash og pot, inden for den seneste måned.

 • Har været bloddonor i løbet af den seneste måned.

 • Har tidligere militære udsendelser.

 • Har samtidig deltagelse i andre kliniske forsøg.

Hvad indebærer din deltagelse?

 • Et screeningsbesøg/informationssamtale (varighed ca. 1 time)

 • Et besøg hvor der foretages en hvilemåling med blodprøve og pulsmåling (varighed ca. 1 time)

 • 2 forsøgsdage med 2-3 ugers mellemrum hvor stresstest gennemføres (varighed ca. 1,5 time pr. gang). Stresstesten omfatter indånding af luft med forhøjet kuldioxid. Der testes ca. 20 forsøgspersoner ad gangen. Der tages fire blodprøver undervejs ved hver test og der måles puls.

 • Besvarelse af forskellige spørgeskemaer omkring stress, depression, angst, PTSD, trivsel og mental robusthed m.fl. 

 

Store mængde stresshormon kan fremkalde kraftig følelsesmæssig belastning, såsom intens frygt og angst. Nyere forskning peger dog på at hjernen normalt afpasser kroppens stressrespons ved at udløse angstdæmpende stoffer samtidigt med at der udskilles stresshormoner.

Dette bevirker at stressresponset tilpasses omstændighedernes udfordringer og dermed bliver præstationsfremmende i stedet for hæmmende.

Det er plausibelt at nogle af disse angstdæmpende stoffer kan øges gennem bl.a. fysisk træning og strabadserende presture og derved styrke soldaters biologiske robusthed overfor stress, angst og følgelig PTSD.

For at kunne måle ændringer i disse stoffer er det imidlertid nødvendigt at have en metode, der dels er kraftig nok til at fremkalde angst i raske mænd og dels fremkalder et pålideligt respons ved gentagelse af testen.

 

 

Projektets titel

Udvikling af ny eksperimentel stressprotokol til at undersøge psykologisk og neurobiologisk modstandsdygtighed (også kaldet resiliens) overfor angst: Copenhagen Anxiety Stress Test (CAST).

Forsøgstitel

Pålidelighedsundersøgelse af stresstesten Copenhagen Anxiety Stress Test (CAST) med telefonisk/elektronisk opfølgningsundersøgelse efter 3 måneder.

 

Kontakt

Frank Dyrehauge Thøgersen,
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Universitetsparken 13,
2100 København Ø

Tlf: 2976 0772

fdt@nexs.ku.dk

Godkendt af etisk komité med journalnummer: H-22039257.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.

Figur