Forsøgspersoner søges til forsøg om effekt af blood flow restriction træning på muskelfunktion og muskulære tilpasninger hos individer med og uden KOL

For at kunne deltage skal du enten…

  • Være diagnosticeret med KOL, eller
  • Være rask ikke-ryger, med et BMI på under 26 og være uden kendt kronisk sygdom eller fast indtag af medicin.

Du må ikke have tidligere erfaring med systematisk styrketræning (>1 gang om ugen).

Forsøgets formål

At undersøge muskelstyrke- og funktion, samt muskulære tilpasninger efter 6 ugers superviseret træning med eller uden delvis  afklemning af blodgennemstrømningen (BFR) ved brug af en oppustelig manchet.

Figur

Studiedesign

Du møder ind til et screeningsbesøg hvor det undersøges, om du opfylder alle kriterier for at kunne inkluderes i forsøget og du tilvænnes til de tests der udføres på de efterfølgende forsøgsdage.

Før og efter 6 ugers styrke og intervaltræning, med eller uden BFR, møder du ind til to forsøgsdage hvor vi måler

  • Muskelmasse og fedtprocent ved en såkaldt dxa-skanning
  • Blodkarstørrelse ved ultralyd
  • Muskelstyrke

Der vil desuden blive udtaget en blodprøve og en muskelbiopsi under lokalbedøvelse fra lårmusklen (i alt 2 biopsier i forsøget). 

Honorar

Der gives honorar på 2000 kr. for gennemførelse af forsøget (skattepligtig B-indkomst). Udgår du undervejs i forsøget udbetales der et forholdsmæssigt honorar.

Kontakt

Er du interesseret, eller ønskes yderligere information, kontakt os på: BFR2023@nexs.ku.dk 

Lukas Moesgaard, ph.d.-studerende; Dario Kohlbrenner, post.doc, ph.d., Morten Hostrup, Lektor, ph.d. Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-22040688).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.