Børn med øget kropsvægt søges til forskningsprojektet More2Sleep, som undersøger effekten af forlænget søvn på børns sundhed

Formålet med studiet

Vi ønsker at undersøge effekten af forlænget søvn på regulering af kropsvægt og indlæringsevne hos børn i skolealderen.

Studiedesign

Dit barn vil tilfældigt blive fordelt til en ”søvnforlængelse” gruppe eller ”kontrol” gruppe, som består af en 3 måneders intervention samt 6 måneders opfølgning. Forsøget inkluderer undersøgelser før og efter de 3 måneders intervention, og efter de 6 måneders opfølgning (måned 0, 3 og 9).

Dit barn kan deltage, hvis dit barn:

  • er en rask dreng eller pige
  • er mellem 6-9 år
  • afhængig af alder og køn, har et BMI på mindst 16,8 kg/m2 eller derover (Du kan tjekke om dit barn opfylder BMI-kriteriet ved at anvende BMI-tabellerne, som er tilgængelige ovenover)
  • sover 9 timer eller mindre per nat (baseret på din selvrapportering)

Hvad får du ud af at deltage?

Hvert barn vil få en detaljeret undersøgelse relateret til deres regulering af kropsvægt og indlæringsevne, f.eks. evaluering af kropssammensætning, kardiometaboliske risici, kognitive funktioner, hjernefunktioner osv. Alle børn, som gennemfører den 3 måneders intervention, vil også modtage et kommercielt smartwatch.

Hvor foregår forsøget?

Forsøget foregår på Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring (Nørre Allé 51, 2200 København N). Valgfrie undersøgelser foregår på Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C og på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Interesseret?

Hvis du ønsker at dit barn skal deltage i More2Sleep, bedes du udfylde interesseblanketten

Du kan også sende en e-mail til os på More2Sleep@nexs.ku.dk eller ringe på +45 28 78 38 24.

Når du kontakter os, er det vigtigt at du kender dit barns højde og vægt. 

Læs mere om projektet More2Sleep.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komite for Region Hovedstaden (H-23063352).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.

More2Sleep