31. oktober 2023

Professor Ylva Hellsten modtager 10 millioner kroner til at identificere årsagen til hjertesygdom

Bevilling

Med en bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens Tandem-program i ryggen vil en tværdisciplinær forskningsgruppe fra Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, Århus Universitet og Københavns Universitet over de næste fire år arbejde på at identificere de molekylære årsager bag iskæmisk hjertesygdom.

Ylva Hellsten

Iskæmisk hjertesygdom med brystsmerter er en almindelig sygdom hos ældre – oftest kvinder – og skyldes en nedsat funktion af hjertets mindste blodårer. Denne tilstand kaldes INOCA (Ischemia with no obstructive coronary artery disease). Selvom lidelsen er relativt hyppig, så er de underliggende årsager ikke kendt og patienterne bliver ofte sendt hjem uden behandling.

Derfor har en stor gruppe forskere, på tværs af discipliner, nu sat sig for at identificere den molekylære årsag bag INOCA. Studiet vil også belyse, hvorvidt en periode med kredsløbstræning kan mindske symptomerne hos patienterne, og om træningen kan rette op på de underliggende molekylære årsager. Projektet kombinerer studier på både patienter og raske forsøgspersoner, samt forsøg på mus.

Kombinationen af klinisk og basalforskning og de forskellige metodemæssige tilgange giver projektet et stort potentiale for at løse den komplekse udfordring i INOCA og for at forme en baggrund for behandling og forebyggende strategier for en lidelse, som i dag desværre ikke har en klar behandlingsmulighed,” fortæller kredsløbsforsker og professor Ylva Hellsten, der står i spidsen for projektet.

Fra grundforskning til praksis

Med Tandem-programmet ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke og understøtte dansk translationel sundhedsforskning af høj international kvalitet. Translationel forskning har til formål at omsætte resultater i grundforskning til anvendelse til gavn for raske (via forebyggelse) og for patienter. Tandem-programmet skal stimulere grundforskningens overgang til klinisk praksis og omvendt. Derfor er det kun ansøgninger, hvor en grundforsker og en klinisk forsker etablerer et tværfagligt samarbejde, der kommer i betragtning til finansiering i Tandem-programmet.

Projektet udføres af Ylva Hellsten i tæt samarbejde mellem kliniske forskere og andre basalforskere, herunder kardiolog og professor Eva Prescott ved Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, professor Christian Aalkjær ved Institut for Biomedicin på Århus Universitet, samt lektor Morten Bækgaard Thomsen og lektor Thomas Andrew Qvistgaard Jepps ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet.

Ylva Hellsten er professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og er daglig leder af August Krogh sektionen for human fysiologi, samt forskningsgruppen ’Kredsløb’.

Titlen på projektet

Projektet “Identification and exercise-induced reversal of mechanisms behind microvascular dysfunction in Ischemia with No Obstructive Coronary Artery Disease” løber fra november 2023 og fire år frem og er finansieret med 9.8 mio. kroner.

Emner