24. juni 2020

Nyt netværk skal skabe ny viden inden for intervalidræt

Netværk

’Nationalt Netværk for Præstation, Restitution og Kostoptimering i Intervalidræt’ (PRoKIT) har som formål at kortlægge præstation, restitution og kostoptimering for kvindelige og mandlige eliteidrætsudøvere i især håndbold, fodbold, ishockey og badminton.

I 2019 modtog Team Danmark en forskningsbevilling på 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden målrettet forskning i eliteidræt. En del af formålet med den nye bevilling er at etablere fem forskningsnetværk, som - på tværs af universiteter og fagligheder - skal udvikle ny viden til dansk idræt.

Et af disse forskningsnetværk er PRoKIT. I Spidsen for PRoKIT står professor Bente Kiens fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet (KU) og professor Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet (SDU). Netværket består yderligere af en lang række øvrige forskere fra SDU, KU og Aarhus Universitet (AU), herunder lektor Magni Mohr (SDU), professor Per Aagaard (SDU), lektor Morten B. Randers (SDU), lektor Kristian Overgaard (AU), professor Lars Nybo (KU) og postdoc Andreas M. Fritzen (KU).

I 2020-2024 vil PRoKIT, via en bevilling på 10 mio. kr, gennemføre studier med akutte og længerevarende kostmanipulationer, især en kortlægning af proteinbehovet ved interval- og udholdenhedstræning. Der vil blive fortaget fysiske-tekniske-taktiske målinger, i kombination med invasive studier af præstation, træthed og restitution ved træning og gentagne kampe.

I samarbejde med Team Danmark og specialforbundene vil netværket videreudvikle tracking-, testnings-, ernærings- og træningsmetoder i intervalidrætten, med henblik på at skabe ny viden, som skal bidrage til en velfunderet trænings- og ernæringskultur og en forbedret præstation inden for interval- og udholdenhedsidræt i Danmark.

Foto af netværket PRoKIT

Fra venstre mod højre, bagerste række:  professor Per Aagaard (SDU), postdoc Malte Nejst Larsen (SDU), professor Bente Kiens (KU), lektor Magni Mohr (SDU), ph.d.-studerende Jeppe Foged Vigh-Larsen (AU).

Fra venstre mod højre, forreste række: lektor Thomas Bull Andersen (AU), Forskningschef Lars Holm (Team Danmark), professor Peter Krustrup (SDU), Morten B Randers (SDU) og Andreas M. Fritzen (KU).