11. november 2020

Motiverende holdspil sænker blodtrykket hos kvinder efter overgangsalderen

OVERGANGSALDER

Holdspil med høj intensitet kan effektivt modvirke dårlig karfunktion hos kvinder med forhøjet blodtryk, selv flere år efter overgangsalderens indtræden. Det viser et nyt studie fra Center for Holdspil og Sundhed ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Floorball kvinder overgangsalder

Kvinders tab af østrogen, som følge af overgangsalderen, øger deres risiko for udvikling af hjertekarsygdomme og nedsætter deres evne til at have god effekt af træning. Men et nyt studie fra Center for Holdspil og Sundhed ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet viser, at kvinder efter overgangsalderen kan få store helbredsmæssige fordele af at spille floorball to gange om ugen. 

10 ugers motiverende floorballtræning

I studiet deltog en gruppe af kvinder med forhøjet blodtryk og en gruppe med normalt blodtryk i 10 ugers floorballtræning to gange om ugen.

For kvinderne med forhøjet blodtryk nedsatte floorballtræningen blodkarrenes stivhed, hvilket førte til lavere blodtryk. Blodtrykket faldt med 15 (systolisk) og 9 (diastolisk) mmHg hos kvinderne med forhøjet blodtryk, hvilket er markant og svarer til en reduktion i dødelighedsrisikoen på mere end 40% for hjerteanfald og 30% for iskæmisk hjertesygdom, hvor iltforsyningen til hjertemusklen er reduceret.

Kvinderne med normalt blodtryk lå i den høje ende af normalområdet, hvilket ikke er unormalt blandt inaktive kvinder, og de oplevede også et markant fald i blodtrykket på 10 mmHg.

Lektor Thomas P. Gunnarsson fra Institut for Idræt og Ernæring er meget begejstret for, at blot to træninger om ugen har en så mærkbar effekt på kvindernes sundhed:

”Studiet viser, at holdspilstræningen for kvinder efter overgangsalderen er så effektiv en træningsform, at der med bare to træninger om ugen er mærkbare resultater at spore på både blodtryk, karfunktion og kropssammensætning.”

Mindre fedt mellem de indre organer

Interessant ved studiet er også, at kvinderne opnåede en markant reduktion på 10% af den viscerale fedtmasse (det 'farlige' fedt mellem de indre organer). Yderligere faldt den samlede fedtmasse med 0,5 kg.

Ifølge professor Jens Bangsbo, der er leder af Center for Holdspil og Sundhed, er det særligt bemærkelsesværdige, at de markante resultater kommer på baggrund af en gruppe kvinder uden forudgående erfaring med aktiviteten kombineret med en relativt begrænset indsats:

"Studiet understøtter de mange sundhedseffekter af deltagelse i holdspil og giver os en dybere forståelse af træningstilpasninger til motiverende holdspil blandt kvinder sent i overgangsalderen. Nok så væsentligt i det her studie var der ingen af kvinderne, der havde tidligere erfaring med at spille floorball eller hockey, og det var altså ikke en begrænsning i forhold til at opnå markante resultater med en relativt tidsbegrænset indsats."

Og der er gode perspektiver i studiets resultater. Tidligere var man af den opfattelse, at blodkarrenes glatte muskelcelle-funktion ikke ændredes med træning, men studiet tyder på, at det kan have været en forkert antagelse.

De nye fund har derfor medført en øget viden om de mekanismer, der er involveret i forhøjet blodtryk blandt kvinder i overgangsalderen, samt hvilke træningsformer der effektivt kan modvirke de negative konsekvenser relateret til tab af østrogen i overgangsalderen.

Fakta om studiet

  • I studiet deltog 17 kvinder. Alle havde haft deres sidste menstruationscyklus for mindst seks år siden.
  • De deltagende kvinder spillede floorball to gange om ugen i 10 uger. Spillene varierede i antal fra 2 mod 2 til 5 mod 5.
  • Det systoliske og diastoliske blodtryk faldt med hhv. 15 og 9 mmHg hos kvinder med forhøjet blodtryk, mens det systoliske blodtryk faldt med 10 mmHg i kontrolgruppen.
  • En forringelse af blodkarrenes funktion kan lede til forhøjet blodtryk. Her er blodkarrenes glatte muskelcelle funktion vigtig, fordi det er derigennem, at kroppen kan styre modstanden i karsystemet. Jo bedre den glatte muskelcelle er til at ”slappe af”, jo bedre er blodtrykket reguleret. Det viste sig, at kvinderne med forhøjet blodtryk havde 30-40 % reduceret evne til at ”slappe af” i de glatte muskelceller. Denne funktion blev normaliseret med træningen, så funktionen efter træningen var ens mellem de to grupper af kvinder.
  • Studiet viser, at karfunktionen kan forbedres markant hos ældre kvinder efter en periode med floorballtræning, også selvom kvinderne ingen erfaring havde med floorball. Efter træningen var der ingen forskel på karfunktionen mellem grupperne.
  • Studiet er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.
  • Studiet er finansieret af Nordea-fonden, Kulturministeriet, Det Frie Forskningsråd samt Aase og Ejnar Danielsens fond.

Emner