7. maj 2020

Kræft medfører markante forstyrrelser af stofskiftet på mus

stofskifte

Mus med lungekræft har markante stofskifteforstyrrelser, viser ny forskning fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Dette kan være alvorligt, da man ved fra andre studier, at forstyrrelser af stofskiftet tredobler sandsynligheden for, at kræften vender tilbage og fordobler dødeligheden.

Kræft er den næstmest dødelige sygdom på verdensplan, og i Danmark og andre vestlige lande er kræft den mest dødelige. Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse får en tredjedel af alle danskere kræft, inden de fylder 75 år, og der er i dag 294.000 danskere, som lever med en kræftdiagnose. Heldigvis fører forskning hele tiden til nye fremskridt og nye måder at stille diagnoser og behandle kræft på. Det betyder, at flere overlever kræft. Men svækkelse af stofskiftet leder i den forkerte retning.

Figur af stofskifteforstyrrelser i mus med lungekræft

Svækkelser i stofskiftet kan styrke kræftknuden

Lektor Lykke Sylow har stået i spidsen for en forskergruppe fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, med bl.a. de to ph.d.-studerende Xiuqing Han og Steffen H. Raun. Forskerne har gennemført et studie, der havde til formål at undersøge de molekylære mekanismer og den funktionalitet, der ligger til grund for, at kræften svækker stofskiftet:

”Vores undersøgelser tyder på, at svækkelsen af stofskiftet sker, fordi kræftknuden forhindrer dens ’vært’ i at optage sukkerstoffer, og samtidig medfører kræftknuden, at insulinet i kroppen ikke virker optimalt. Kræften omdirigerer så at sige sukkerstoffer fra kroppens muskler og fedtvæv. Vi ved fra andre studier at kræftceller er dybt afhængige af sukkerstoffer. Derfor kan en svækkelse af stofskiftet gavne kræftknudens egen vækst, da der er flere sukkerstoffer til rådighed for kræftcellerne,” forklarer lektor Lykke Sylow fra Institut for Idræt og Ernæring.

Hun fortsætter: ”Det vil sige, at kræften svækker stofskiftet, hvilket kan styrke kræften. Det er en ond cirkel, og når kræftpatienter med type 2-diabetes har 30% øget dødelighed, så skal det nok ses i sammenhæng med dette.” 

Kræften svækker stofskiftet på mange parametre

Selvom det er mere end 100 år siden, at man første gang påviste, at kræftpatienter havde symptomer, der mindede om diabetes-symptomer, så viser studiet fra Institut for Idræt og Ernæring som det første, at kræft af sig selv kan medføre ændringer af stofskiftet på en række sundhedsmæssigt vigtige parametre:

Vi tjekkede musenes stofskifte på syv forskellige parametre og fandt forstyrrelser på de seks af dem, når musene havde kræft," siger lektor Lykke Sylow. Herunder blandt andet en forringet regulering af musklernes og fedtets optagelse af sukkerstoffer, af leverens sukkerproduktion, samt af insulinets evne til at sænke blodsukkeret. Kræft medfører også at skeletmusklerne, der medvirker til at holde en person oprejst, bliver svagere og mindskes.

Vi kan ikke præcist vide, om mekanismerne er de samme i mennesker som dem, vi nu har påvist i mus. Men flere og flere studier kommer frem som viser diabeteslignende karakteristika hos mennesker med kræft. For eksempel har op til 80% af kvinder med brystkræft stofskifteforstyrrelser a la dem man ser hos diabetikere. Derfor undersøger vi nu også brystkræft og andre kræftformer i både mus og mennesker,” fortæller lektor Lykke Sylow.

Om studiet

Studiet blev gennemført i mus med små og store tumorer, hvor der også var en gruppe af sunde mus, som ikke have nogen tumor. I gruppen af mus med store tumorer var der to undergrupper, der blev behandlet med to forskellige stoffer, som påvirkede deres fedtstofskifte. Her blev det observeret, at ved at påvirke fedtstofskiftet kunne man forhindre visse af de kræftrelaterede stofskifteforstyrrelser.

Studiet er publiceret i artiklen Cancer causes metabolic perturbations associated with reduced insulin-stimulated glucose uptake in peripheral tissues and impaired muscle microvascular perfusion i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ‘Metabolism’. 

Studiet er blandt andet finansieret af Novo Nordisk Fonden, Danmarks Frie Forskningsfond, Danish Diabetes Academy.

Emner