17. december 2019

Håndbold styrker knoglerne

Motionshåndbold

En ny ph.d.-afhandling fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet dokumenterer, at håndbold på små baner har en række gavnlige, sundhedsrelaterede effekter.

Fotograf: Jan Christensen, DHF

Vi ved fra forskningen, at motionsfodbold og floorball har positiv indflydelse på sundhed og velvære hos både unge og gamle. Men hvad sker der med kroppen og hovedet, når vi tager bolden op i hænderne i stedet for?

Det har Therese Hornstrup Bondebjerg undersøgt i sin ph.d.-afhandling - Team Handball – A Health-Promoting Activity? – som hun forsvarede d. 1. november 2019.

Tre studier blev udført i utrænede unge voksne kvinder og mænd og i overvægtige ældre kvinder inden overgangsalderen. Træningsperioderne var henholdsvis af 12 og 16 ugers varighed.

Træningssessionerne i alle tre studier blev udført med høj intensitet, uafhængig af erfaring og køn, og angivet med gennemsnitlige pulsværdier på 85% af maksimal pulsfrekvens.

Studierne viste, at håndbold på små baner har en række af positive effekter på flere fysiologiske parametre, herunder maksimal iltoptagelse (VO2max), fedtprocent, muskelmasse, knogletæthed og fysisk præstation. Størst var den fysiologiske fremgang hops gruppen af unge mænd.

Desuden så man, at den mentale energi og indre motivation var større efter træningsperioden for unge voksne kvinder, hvilket er essentielt for langvarig fastholdelse af en given fysisk aktivitet.

Overraskende var der ingen forandringer at måle på maksimal iltoptagelse for de unge voksne kvinder, selvom intensiteten i træningssessionerne var sammenlignelig for alle træningsgrupperne. Forbedringerne på knogletætheden, og dermed knoglesundheden, var derimod overbevisende for alle grupperne.

Tidligere studier har vist, at en egentlig fremgang i knogletætheden først kan observeres efter 6 måneder. Vi så imidlertid en effekt på knogletætheden allerede efter tre og fire måneders intervention på alle grupper. Det er en stærk observation, og det tyder på, at håndbold på små baner kan være effektiv i forhold til at forsinke processen for udvikling af knogleskørhed. Det kan potentielt have stor betydning for rigtig mange mennesker,” siger Therese Hornstrup Bondebjerg.

Afhandlingen konkluderer, at håndboldtræning på små baner er en højintens aktivitet, som kan føre til sundhedsrelaterede fysiske effekter og have positiv indvirkning på mental energi og indre motivation.