21. juni 2019

4 mio. kr. fra Danish Diabetes Academy til tre unge forskere på Institut for Idræt og Ernæring

bevilling

Postdoc Rasmus Kjøbsted, videnskabelig assistent Carlos Henriquez Olguín og ph.d.-studerende Johan Onslev – alle fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet - har modtaget millionbevillinger fra Danish Diabetes Academy til at gennemføre deres ph.d.- eller postdoc-forløb. Forskerne er udvalgt, sammen med 8 andre, blandt mere end 100 ansøgere.

Danish Diabetes Academy har til formål at styrke den danske diabetesforskning og behandling bl.a. ved at understøtte uddannelsen af fremtidens diabetesforskere. Ved årets uddeling blev der i alt uddelt omkring 15 mio. kr. til 11 forskere knyttet til en lang række hospitaler og universiteter, bl.a. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og flere Steno Diabetes Centre. Heraf altså ikke mindre end tre forskere fra Institut for Idræt og Ernæring.

Det internationale advisory board, der har bedømt ansøgningerne har lagt vægt på, at forskerne samarbejder med Life Science-industrien, med hospitaler og universiteter, og at de også samarbejder internationalt.

Stor anerkendelse af diabetesforskningen

Ifølge professor Jørgen Wojtaszewski er bevillingerne både en klar anerkendelse af den enkelte forskers indsats og det samlede forskningsmiljø i Sektion for Molekylær Fysiologi, hvor de tre bevillingsmodtagere hører hjemme:

”De tre bevillingsmodtagere er ekstremt dygtige inden for deres specifikke område og arbejder hver især på projekter, der kommer til at udvikle vores viden om, hvordan vi skal forstå og behandle diabetes i fremtiden. Samtidig ser vi også bevillingerne som en anerkendelse af det samlede diabetesforskningsmiljø, vi har på instituttet og i Sektion for Molekylær Fysiologi. Med Danish Diabetes Academy’s hjælp kan vi nu styrke dette, og det er vi meget taknemmelige for”, siger professor Jørgen Wojtaszewski.

Oversigt over bevillingsmodtagernes projekter


Postdoc Rasmus Kjøbsted har modtaget 1.2 mio. kr. til sin postdoc på baggrund af projektet ”TBC1D4 - et bindeled mellem fysisk aktivitet og insulinfølsomhed.

Fysisk aktivitet har vist sig at forbedre insulins virkning i musklerne. Dette er en af grundene til, at fysisk aktivitet anbefales som et centralt element i både forebyggelse og behandling af type 2-diabetes. Formålet med dette forskningsprojekt er at klarlægge TBC1D4’s rolle for regulering af insulinfølsomheden i muskulaturen efter fysisk aktivitet. Transgene dyremodeller, invasive undersøgelser af mennesket, samt avancerede proteomiske analyser af muskulatur vil bidrage til opnåelsen af denne indsigt. Resultaterne fra dette projekt vil skabe et potentiale for udvikling af lægemidler, der kan forbedre eller efterligne effekten af fysisk aktivitet på insulinfølsomheden i musklerne. Vejleder: Professor Jørgen Wojtaszewski.

For mere info om projektet kontakt Rasmus Kjøbsted eller læs et længere resume her.


Videnskabelig assistent Carlos Henriquez Olguín har modtaget 1.8 mio. kr. til sin postdoc på baggrund af projektet ”Resolving the contribution of subcellular ROS sources to muscle insulin resistance.”

Overproduktion af frie iltradikaler fra muskelcellernes kraftværk, mitokondrier, er blevet foreslået at spille en rolle i udviklingen af insulinresistens i mange celletyper, herunder muskel, men mitokondriers bidrag er fortsat omstridt. I dette projekt vil vi i muskler fra mus og mennesker undersøge en stærk formodning om det iltradikal- producerende enzym NADPH oxidase 2 er et tveægget sværd, der både er nødvendigt for musklens udvikling af insulinresistens og for visse gavnlige tilpasninger til motion, bl.a. ved at styre sukkerstofskifte og mitokondrie-tilpasninger. Den nye viden og de nye metoder udviklet i dette projekt forventes at kunne bidrage til at afklare frie iltradikalers bidrag til muskelfunktion og insulinresistens og dermed bidrage til mere præcise medicinske forebyggelses- og behandlingsstrategier. Vejleder: Lektor Thomas Elbenhardt Jensen.

For mere info om projektet kontakt Carlos Henriquez Olguín eller læs et længere resume her.


Ph.d.-studerende Johan Onslev har modtaget 1.1 mio. kr. til sin ph.d. på baggrund af projektet ”Identification of molecular mechanisms underlying muscle glucose utilization during exercise and enhanced insulin sensitivity

Effekten af fysisk arbejde på glukoseoptaget og insulinfølsomheden er positive og velkendte, men de underliggende molekylære mekanismer og metaboliske forskydninger, der driver disse ændringer i muskulaturen er endnu ikke tilstrækkeligt velbeskrevne. Formålet med forsøget er derfor at afdække de cellulære signaleringer og de metaboliske forskydninger, der ligger til grund for de favorable muskulære modifikationer. For at undersøge om disse er de samme hos raske og insulinresistente udføres forsøget både i raske og insulinresistente forsøgspersoner. Studiets indblik i menneskets skeletmuskulatur i forbindelse med akut arbejde og insulinfølsomhed sammenholdt med dybdegående, brede proteinanalyser har potentiale til at afdække ukendte cellulære mekanismer, der kan anvendes i udvikling af nye lægemidler i kampen mod nedsat insulinfølsomhed, type 2-diabetes og sendiabetiske komplikationer. Vejleder: Professor Jørgen Wojtaszewski.

For mere info om projektet kontakt Johan Onslev eller læs et længere resume her.


Se den fulde liste over modtagere her.