20. november 2018

Stofskiftet tilpasser sig fed mad

Fedt er fedt

En langvarig, høj, daglig indtagelse af fedt i maden – mættet såvel som umættet – havde ingen negative effekter på en lang række vigtige sundhedsparametre hos raske forsøgspersoner, så længe de ikke indtog for mange kalorier. Det viser et nyt studie udført på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Studiet er publiceret i det højt ansete videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism.

Typiske kilder til fedt i den mad som forsøgspersonerne spiste
Typiske kilder til fedt i den mad som forsøgspersonerne spiste. Foto: Annemarie Lundsgaard

Fedt i maden - især de mættede fedtsyrer - har gennem årtier været udskældt og forbundet med en lang række sygdomme. Spørgsmålet er, om det er fedt i sig selv, der er så skadeligt. I sektionen for Molekylær Fysiologi på Institut for Idræt og Ernæring deltog en gruppe raske, men let overvægtige og utrænede 30 – 40-årige mænd i et forsøg, hvor de indtog en fedtrig kost, hvor indholdet af kulhydrat samtidig blev reduceret. Mændene blev udvalgt, da de repræsenterer en gruppe mennesker, som kunne være tilbøjelige til at udvikle sygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme senere i livet.

Fedtet i maden havde ingen negative effekter på sundheden

Efter 6 uger med fedtholdig mad afslørede blod- og vævsprøver, at deltagernes sundhedstilstand ikke var forværret. Tværtimod viste flere af de målte parametre positive ændringer. Dette viste sig bl.a. som et sænket indhold af fedt i blodet, en forbedret kolesterol-profil, samt en insulinfølsomhed på samme niveau som før forsøget. Der blev parallelt gennemført et forsøg på mus, som fik den samme mad, og også her havde den en positiv effekt, fortæller postdoc Annemarie Lundsgaard, der er førsteforfatter på artiklen bag resultaterne:

I de mus, som fik den samme fedtrige og kulhydratfattige mad som menneskene, sås det, at indholdet af fedt i leveren faldt. Det passer med, at leverens blodsukkerregulering hos forsøgspersonerne også blev forbedret af den fedtrige kost," siger postdoc Annemarie Lundsgaard fra Institut for Idræt og Ernæring.

Hun bakkes op af forsøgets overordnede ansvarlige professor Bente Kiens – også fra Institut for Idræt og Ernæring. Hun konkluderer, at man ikke behøver at være bange for at indtage fedt, og endda mættet fedt, så længe man ikke indtager for mange kalorier samlet set. Kroppen indstiller sig blot på at forbrænde fedt i stedet for kulhydrat:

”Resultaterne underbygges af vores tidligere undersøgelser, som viser, at det er kalorieoverskuddet, der medfører en række negative sundhedsmæssige konsekvenser som f.eks. nedsat insulinfølsomhed," siger professor Bente Kiens og fortsætter: "Dette gælder altså ikke kun, når det er fedt, der forårsager kalorieoverskuddet. Det gælder også, hvis det er mange kulhydrater, der bevirker kalorieoverskud. Så kan man se negative effekter på leverens blodsukkerregulering, og man kan se, at mængden af fedt i blodet øges."

Så fedt i sig selv er godt – for mange kalorier er skidt. Og det er et vigtigt budskab at få ud til danskerne, slår professor Bente Kiens fast.

Om studiet – mættet og polyumættet fedt

I studiet deltog 18 mænd mellem 30 og 40 år. De blev opdelt i to grupper, hvor den ene gruppe spiste mad med mættede fedtsyrer, mens den anden gruppe spiste mad med polyumættede fedtsyrer. Indholdet af fedt i maden var 64 % af mændenes totale kalorieindtag. Til sammenligning dækker indholdet af fedt i maden typisk omkring 36 % af det totale kalorieindtag for en voksen dansker. Kulhydratindholdet i maden blev samtidig reduceret. Madens kalorieindhold blev nøje kontrolleret således, at deltagerne hverken tog på eller tabte sig under hele forsøget. Deres fysiske aktivitetsniveau forblev også uændret.

Studiets resultater er publicerede i artiklen ”Mechanisms Preserving Insulin Action during High Dietary Fat Intake” i det højt ansete videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism.

Studiet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, og KU's Stjerneprogram for interdisciplinær forskning “Physical activity and Nutrition for Improvement of Health”. Annemarie Lundsgaards ph.d. var finansieret af Danish Diabetes Academy.

Emner