29. maj 2018

Millioner til 4 forskere fra Institut for Idræt og Ernæring

bevillinger

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler i år 750 millioner kroner i landets forskningsmiljøer. På Institut for Idræt og Ernæring har 4 forskere modtaget i alt 18.923.243 millioner til 5 projekter. Det placerer instituttet blandt de mest succesrige ansøgere på Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet.

Danmarks Frie Forskningsfonds formål er at støtte de mest originale ideer i dansk forskning inden for alle videnskabelige hovedområder. Fonden har fokus på excellence og originalitet, risikovillighed, betydning for samfundet og forskning på tværs af videnskaber.

De støttede projekter skal sætte retningen for dansk forskning og de er vurderede til at være af særlig høj international kvalitet med afsæt i en ny og banebrydende idé, kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering.

På Institut for Idræt og Ernæring er der givet penge til følgende projekter:

Metabolism and signaling in single muscle fibers of man

Bevillingsmodtager: Professor Jørgen Wojtaszewski
Beløb: 2.351.653 kr.

Projektet søger at karakterisere de kontraktile og metaboliske egenskaber som reflekteres i skeletmuskelfiberens proteinsammensætning, samt at beskrive hvorledes den enkelte muskelfiber adapterer til fysisk træning. Der anvendes følsom MS‐baseret proteomic-analyser af enkeltfiber fra human skeletmuskulatur.

For mere info kontakt Jørgen Wojtaszewski.


Mitochondria in skeletal muscle endothelial cells: role in the development of cardiovascular disease

Bevillingsmodtager: Professor Ylva Hellsten
Beløb: 2.440.649 kr.

Endothelceller i blodkarrenes væg har mange vigtige funktioner i kredsløbet, og en nedsat funktion af disse celler er en central årsag til udvikling af hjertekarsygdomme. I dette projekt fokuserer vi på endothelcellernes mitokondrier; små strukturer som kan danne energi ved tilstedeværelse af ilt. Vi vil fra muskelvæv isolere endothelceller og i disse belyse, hvordan mitokondriernes funktion påvirkes af forskellige forhold, og hvordan dette er koblet til endothelcellens funktion, især evnen til at danne vigtige signalstoffer. Projektet vil bidrage med helt ny viden, som kan forbedre vores forståelse af, hvordan blodkar fungerer, og hvordan blodkarrenes funktion påvirkes ved hjertekarsygdomme.

For mere info kontakt Ylva Hellsten.


Muscling in on insulin sensitivity - a focused and multifacted approach

Bevillingsmodtager: Professor Jørgen Wojtaszewski
Beløb: 5.855.628 kr.

Muskulaturens insulinfølsomhed bedres ved fysisk aktivitet, og dette er afgørende for de sundhedsfremmende effekter af fysisk aktivitet. Projekts formål er at belyse de bagvedliggende molekylære mekanismer for dette samspil. Transgene dyremodeller, en ny pre-klinisk human muskelmodel, samt invasive undersøgelser af mennesket vil bidrage til opnåelse af denne indsigt.

For mere info kontakt Jørgen Wojtaszewski.


Play-based Motor-Cognitive Training for Improved Reading

Bevillingsmodtager: Studielektor Jacob Wienecke
Beløb: 5.686.234 kr.

Læsning er en af de vigtigste færdigheder børn skal tilegne sig i løbet af de tidlige skoleår.  For at blive en bedre læser kræver det læsetræning, og at man undgår at komme dårligt i gang. Dette projekt vil fokusere på den begyndende fase og kombinerer forskellige legende og motiverende bevægelsesformer med øvning af bogstaver, deres lyde og sammensætningen af lydene til ord.

Projektet kombinerer læsning og motorisk aktivitet og undersøger ændringer i opmærksomhedsevnen hos børnene. Læsning og motorisk aktivitet kræver høj grad af opmærksomhed (i begyndelsen), og derfor undersøges hvor meget de to komponenter reelt bidrager til læseforbedringen eller om det er kombinationen der skaber effekten for børn. Til dette anvendes adfærdstests og hjerneskanninger.

For mere info kontakt Jacob Wienecke.


Wholegrains for early prevention of lifestyle diseases

Bevillingsmodtager: Lektor Camilla Trab Damsgaard
Beløb: 2.589.079 kr.

Fuldkornsprodukter synes at beskytte mod hjertekarsygdom hos voksne, men effekterne på børns sundhed er aldrig blevet undersøgt. Vi vil undersøge om fuldkornsrug og -havre kan forbedre hjertekarsundheden hos overvægtige skolebørn, samt om det sker via ændringer i appetit og tarmflora. Vi vil også afdække om fuldkornsindtag er koblet til en bedre sundhedsprofil allerede i de første leveår.

For mere info kontakt Camilla Trab Damsgaard.


Stort tillykke til alle bevillingsmodtagere!!!

Emner