6. juli 2016

KU guldmedaljer til to unge forskere fra Institut for Idræt og Ernæring

guldmedaljer

De to unge forskertalenter postdoc Andreas Mæchel Fritzen og videnskabelig assistent Lisbeth Liliendal Valbjørn Møller, begge fra sektionen for Molekylær Fysiologi, har fået tildelt Københavns Universitets guldmedalje i årets prisopgaver.

Københavns Universitet har siden 1762 udskrevet prisopgaver. Fakulteternes dekaner sikrer, at prisopgaverne udskrives inden for fakulteternes respektive fagområder, hvorefter Akademisk Råd afgør, hvilke prisspørgsmål der skal udskrives. Efter at de indsendte opgaver er blevet bedømt af et eksternt udvalg, er det i sidste ende også Akademisk Råd, der godkender og tildeler guldmedalje for besvarelsen. En besvarelse forventes at svare nogenlunde til resultatet af et års arbejde.

Regulering af stofskiftet efter fysisk aktivitet

Andreas Mæchel FritzenI år bidrog Andreas Mæchel Fritzen med opgaven The role of AMP-activated protein kinase in regulation of muscle metabolism til besvarelse af prisspørgsmålet ’Discuss the role of AMPK in regulation of muscle metabolism at rest and during exercise as well as adaptations to exercise training’.

Opgavens formål var at belyse effekten af proteinet AMP-aktiveret protein kinase (AMPK) i reguleringen af stofskiftet i musklerne under og efter fysisk aktivitet. I opgaven inkluderes data fra et netop publiceret studie i det anerkendte videnskabelige tidsskrift, Journal of Physiology, hvor Andreas og hans kollegaer vha. genmodificerede mus, som manglede AMPK, fandt at AMPK synes at være afgørende for at regulere forbruget af fedt frem for kulhydrat i musklerne i timerne efter en akut fysisk aktivitet – men ikke under selve den fysiske aktivitet.

Desuden blev det beskrevet og diskuteret i opgaven, hvorledes AMPK-aktivering i musklen under fysisk aktivitet synes at være tilstrækkelig og involveret i – men dog ikke i sig selv absolut nødvendig - for tilpasninger med flere proteiner til at optimere stofskiftet i musklen efter et træningsforløb.

Muskelcellers forbrænding af glukose

Lisbeth Liliendal Valbjørn MøllerLisbeth Liliendal Valbjørn Møllers opgave Novel Rac1 binding partners in regulation of glucose uptake in skeletal muscle besvarede prisspørgsmålet ‘Discuss how insulin sensitivity in muscle is regulated’.

Formålet var at afklare de molekylære mekanismer, der ligger til grund for muskelcellers optag, lagring og forbrænding af glukose. Et af de emner, der mest intensivt søges afklaret, er hvordan insulin regulerer mængden af glukosetransportører i muskelcellemembranen.

Dette gøres med fokus på rollen af (enzymet) GTPasen Rac1. Rac1 er en vigtig del af insulins signalering til øget glukoseoptagelse i muskler. Dog er signaleringen opstrøms og nedstrøms for Rac1 endnu ukendt. I cellekulturer og med en ny model for overudtryk af proteiner i muskler fra mus blev fire proteiner, der binder til Rac1, undersøgt og deres involvering i reguleringen af Rac1 aktivitet belyst. Dette førte til at proteinet RhoGDIα blev identificeret som en vigtig komponent i reguleringen af Rac1 aktivitet i muskler og dermed mængden af glukosetransportører i muskelcellemembranen

Hædringen af medaljetagerne sker traditionen tro ved universitetets årsfest fredag d. 18. november. Medaljerne, der overrækkes ved promoveringen, bærer på aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften "Ingenio et studio patria" (Talent og flid for fædrelandet) omgivet af en laurbærkrans. Andreas og Lisbeth modtager tillige henholdsvis 5.000 kr. samt et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond.

Emner