21. januar 2016

Ny viden om underernæring kan redde liv

TreatFOOD

Nye resultater fra et studie i Burkina Faso viser, at små og akut underernærede børn - som man tidligere afskar fra nødhjælp - også har gavn af behandlingen. Derfor bør man give nødhjælpsbehandling til flere underernærerede børn og derved redde flere liv. Studiet udspringer af TreatFOOD-projektet, som er et samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring og Læger uden Grænser i Danmark.

55 millioner børn lider af akut underernæring, og hvert 9. minut dør et barn af underernæring. Derfor har læger og forskere som en del af Treatfood-projektet arbejdet på at udvikle et fødevareprodukt, som effektivt og billigt kan hjælpe de mange millioner underernærede børn.

Underernærede børn udelukkes fra nødhjælpsbehandling

Imidlertid eksisterer der mange behandlingsvejledninger, der angiver, at børn der er lavere end 67 cm ikke skal sættes i behandling. Det undrede forskerne meget, at denne gruppe af børn skulle udelukkes fra behandlingen.

”Vi havde svært ved at forstå, hvorfor lave børn diagnosticeret med akut underernæring ikke skulle have gavn af behandling med nødhjælpsernæring” siger professor Kim Fleischer Michaelsen fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og fortsætter ”Derfor satte vi os for at undersøge om børn lavere end 67 cm kunne have gavn af nødhjælpsbehandlingen. Og det gav et ganske klart svar; ja, de kunne de.”

Underernæring kan diagnosticeres ved at måle omkredsen af barnets overarm. Resultatet afspejler barnets muskelmasse og et barn med lav muskelmasse er i livsfare og skal behandles med nødhjælpsernæring.

Øget behandling kan redde liv

Læge og ph.d.-studerende Christian Fabiansen, Institut for Idræt og Ernæring, har flere gange været udsendt for Læger uden Grænser, og er desuden hovedforfatter på den videnskabelige artikel bag resultaterne. Han mener, at resultaterne er meget lovende:

”Forskningen blev gennemført i Burkina Faso ved at sætte børn mellem 6 og 23 måneder med akut underernæring i behandling med særlige nødhjælpsprodukter. Og vores resultater gør, at vi nu potentielt set har udbygget målgruppen for nødhjælpsbehandling med millioner af børn. Det kan gøre en væsentlig forskel – både for det enkelte barn og i behandlingen af underernæring som globalt sundhedsproblem ”, siger Christian Fabiansen.

Hos den danske afdeling af Læger uden Grænser udtaler direktør Jesper H. Brix, at ”Vi er meget positive over nye de forskningsresultater” og fortsætter ”Underernæring udgør fortsat et enormt globalt sundhedsproblem, men viser det sig, at vi kan få flere sårbare underernærede børn i behandling, kan der reddes mange liv”.

Artiklen ‘Short children with a low midupper arm circumference respond to food supplementation: an observational study from Burkina Faso’ er netop blevet publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift The American Journal of Clinical Nutrition.

For mere info om det aktuelle studie kontakt venligst

Læge og ph.d.-studerende Christian Fabiansen, chfa@nexs.ku.dk