5. december 2016

Fællesskab i boldspil motiverer ældre til at dyrke motion

Forskning

Boldspilsbaserede holdspil i kommunale aktivitetscentre forbedrer både fysisk funktionsniveau og livskvalitet hos ældre borgere i alderen 65-93 år. Træningen virker særligt motiverende, fordi den fremmer de ældres oplevelse af holdånd og fællesskab. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Center for Holdspil og Sundhed ledet af professor Jens Bangsbo fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

bo

Boldspilsbaserede holdspil i kommunale aktivitetscentre forbedrer både fysisk funktionsniveau og livskvalitet hos ældre borgere i alderen 65-93 år. Foto: Bo Kousgaard, Center for Holdspil og Sundhed.

Resultaterne er netop blevet accepteret til publikation i det anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. De viser, at 12 ugers boldspilsbaseret holdspil giver samme markante forbedringer som regelmæssig styrketræning. Men til forskel fra styrketræningen, så finder de ældre en særlig ’indre’ motivation ved at dyrke boldspil, hvilket fastholder dem i at være fysisk aktive.

Forskningen kan danne grundlag for en større implementering af boldspilsbaseret holdspil i kommunale aktivitetscentre som et sjovt og motiverende alternativ til klassiske motionstilbud som eksempelvis styrketræning.

- Projektet har vist, at boldspilsbaserede holdspil er muligt selv for ældre borgere helt op til 93 år, hvis man tager højde for deltagernes fysiske formåen. Det giver meget spændende muligheder for udvikling af nye motionstilbud i kommunale ældrecentre, udtaler professor fra Center for Holdspil og Sundhed Jens Bangsbo, som er ansvarlig for projektet.

Boldspil er effektiv styrketræning

En gruppe af ældre borgere i alderen 65-93 år blev tilfældigt fordelt til deltagelse i enten boldspilsbaseret holdspil eller en styrketræningsgruppe to gange ugentligt i Københavns Kommunes aktivitetscentre. En tredje gruppe fortsatte deres sædvanlige aktiviteter på deres respektive aktivitetscentre.

Efter 12 uger havde både deltagerne i styrketrænings- og holdspilsgruppen forbedret deres fysiske funktionsniveau betragteligt, målt ved 2 forskellige funktionsøvelser, der viste en styrkeforøgelse i benene på mere end 11% og en styrkeforøgelse i armene på mere end 19% i begge træningsgrupper.

Gevinsten ved øget fysisk styrke er, at de ældre får lettere ved f.eks. at gå op og ned ad trapper, stige op i en bus, løfte varer ned fra hylderne i supermarkedet - og i det hele taget har lettere ved at klare hverdagen uden at være afhængige af andres hjælp.

At have det sjovt med andre giver unik indre motivation

Både styrketræningsgruppen og holdspilsgruppen var motiveret for at deltage i motionsaktiviteterne i forskningsprojektet. Men motiverne var helt forskellige:

- Deltagerne i styrketræningsgruppen var præget af ydre motivation, for eksempel forventningen om at opnå et sundhedsudbytte af træningen så som vægttab og bedre fysik, udtaler videnskabelig medarbejder Anne Nistrup fra Center for Holdspil og Sundhed, der har undersøgt motiverne for at deltage i motionsforløbet, og fortsætter:

- Omvendt blev deltagerne i holdspilsgruppen indre motiveret, hvilket i større grad er relateret til selve aktiviteten, hvor oplevelsen af at have det sjovt med hinanden, mens man spiller, virker motiverende. Der skabes en særlig holdånd og et fællesskab. Og lige præcis den indre motivation er meget vigtig for, om man nyder aktiviteten, samt om man fortsætter med aktiviteten på længere sigt, fortæller Anne Nistrup.

Regelmæssig motion øger trivslen hos de ældre

Resultaterne viste også, at de ældre der deltog i regelmæssig holdspilstræning og styrketræning oplevede at få en bedre trivsel sammenlignet med dem, der fortsatte deres sædvanlige aktiviteter.

bo

Træningen i Aktivitetshuset Baldersgade virker særligt motiverende, fordi den fremmer de ældres oplevelse af holdånd og fællesskab. Foto: Bo Kousgaard, Center for Holdspil og Sundhed.

Forskellen var i gennemsnit 12%, hvilket er en markant forskel efter kun 12 ugers træning. Tallet understreger, at det er vigtigt for de ældre borgeres livskvalitet at engagere sig i regelmæssige motionsaktiviteter.

- Vores aktivitetstilbud handler om mere end fysisk sundhed. Vi ved, at mange ældre døjer med ensomhed i hverdagen, og derfor glæder det mig meget, at forskningsprojektet viser, at tilbuddene i Københavns aktivitetscentre bidrager til et styrket fællesskab og bedre livskvalitet blandt de ældre, siger Ninna Thomsen (SF), sundheds og omsorgsborgmester i København.

Aktivitetscentrene i Københavns Kommune vil fremover bruge boldspil og den legende tilgang til de borgere, der er friske nok, for at holde motivationen oppe. Flere medarbejdere vil blive uddannet i legende træning og arbejde på at få flere borgere i gang med holdspil og boldspil. 

Dette er noget, som Center for Holdspil og Sundhed vil bidrage til. Centret har for nyligt modtaget en uddeling på 16 millioner kroner fra Nordea-fonden - netop til udvidet rådgivning om og implementering af forskningsbaserede strategier for holdspilstræning i kommuner og idrætsorganisationer.