1. marts 2016

Børn af kortuddannede forældre er mindst sunde

opus

Børn af kortuddannede forældre er mere overvægtige og har mere insulin og fedt i blodet end børn af forældre med en lang videregående uddannelse. Mere fisk og fiberrig kost lader til at være en del af løsningen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Download pressebillede - Krediter venligst Fotograf: Anne-Li Engström

Børnene blev scannet, vejet og fik taget blodprøver i mobilt laboratorium, der kørte rundt på de deltagende skoler. Fotograf: Anne-Li Engström.

En undersøgelse blandt 715 børn i alderen 8 – 11 år, påviser en sammenhæng mellem en kort uddannelse hos forældrene og en dårligere sundhedsprofil hos børnene. Undersøgelsen viser også, at børn af kortuddannede forældre er mere overvægtige, spiser mindre kostfiber og har lavere niveauer af de sunde omega-3 fedtsyrer i blodet.

”Samlet set viser vores undersøgelse, at social ulighed i sundhed begynder allerede i barndommen. Det er ikke kun forældre med kort uddannelse, der er dårligere stillet sundhedsmæssigt. Det sætter også spor hos børnene, og kan sandsynligvis medvirke til en øget risiko for at udvikle sukkersyge og hjertekarsygdom på lang sigt”, fortæller Hanne Hauger, der er ph.d.-studerende på Institut for Idræt og Ernæring.

Vigtigt med tidlig forebyggelse af social ulighed

Fødevarestyrelsens anbefaling er, at danskerne skal spise 350 gram fisk om ugen. Den nye undersøgelse viser, at mange børn spiser for lidt fisk, men at det er mest udpræget hos børn af kortuddannede forældre. Blandt denne gruppe spiste 1/3 af børnene slet ikke fisk, og derfor havde de også det laveste niveau af de sunde omega-3 fedtsyrer i blodet.

Undersøgelsen viste også, at børn af kortuddannede forældre spiser for lidt fibre og har en øget forekomst af overvægt. Både forskelle i omega-3 niveauer, fiberindtag og overvægt var med til at forklare de sociale forskelle i børnenes insulin og fedt i blodet.

”Vi har længe vidst, at der allerede i barndommen er en social slagside, når det kommer til overvægt og kostvaner, og nogle studier har også vist, at børn af kortuddannede forældre er dårligere stillede, hvad angår insulin og fedt i blodet. Det nye er især, at også indtag af fisk og kostfibre i sig selv ser ud til at spille en væsentlig rolle for uligheden i børnenes sundhed. Det er altså ikke kun ulighed i overvægt, det er vigtigt at fokusere på”, siger lektor i børneernæring, ph.d. Camilla T. Damsgaard, der er ansvarlig for undersøgelsen.

Hun fortsætter: ”Det betyder, at tiltag som sikrer sund mad til alle børn, f.eks. via tilbud om sunde skolemadsordninger, som ikke koster for meget for familierne, sandsynligvis kan være med til at reducere denne ulighed i sundhed blandt børnene”.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev foretaget som en del af Forskningscenter OPUS i 2011-2012. OPUS blev støttet af Nordea-fonden med 100 mio. kr. I undersøgelsen fik skolebørn i 3. og 4. klasse, fra 9 skoler fordelt på Sjælland og Lolland-Falster lavet et øjebliksbillede af deres kostvaner og sundhedstilstand ved projektets opstart. Børnene fik taget blodprøve, blev målt og vejet, fik undersøgt deres kropssammensætning i en helkropsscanner, fik målt fysisk aktivitet og registrerede deres kost i 7 dage.

Da undersøgelsen er baseret på et øjebliksbillede og børnene ikke er fulgt over tid, kan man ud fra denne undersøgelse alene ikke afgøre, hvor stor betydning mere fisk og fiber har i forhold til at forebygge social ulighed i sundhed. Undersøgelsen underbygger dog den eksisterende viden på området. Resultaterne bør undersøges nærmere i fremtidige studier.

Artiklen ’Socioeconomic differences in cardiometabolic risk markers are mediated by diet and body fatness in 8- to 11-year-old Danish children: a cross-sectional study’ er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og forskere fra Fødevareinstituttet på DTU. Resultaterne er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Public Health Nutrition.

Kontakt

Lektor Camilla T. Damsgaard, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Mail: ctd@nexs.ku.dk, telefon: 2876 9787 / 3533 2221

Ph.d.-studerende Hanne Hauger, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Mail: hha@nexs.ku.dk, telefon: 3532 0617

Kommunikationsansvarlig Kristian Levring Madsen, Institut for Idræt og Ernæring,
Københavns Universitet Mail: kma@nexs.ku.dk, telefon: 4048 1684