21. december 2015

Institut for Idræt og Ernæring deltager i Horizon 2020 klimaprojekt

bevilling

1. januar 2016 starter EU Horizon 2020 projektet ’HEAT-SHIELD’ op. Projektet har 20 europæiske partnere, et samlet budget på mere end 50 millioner kroner – og Institut for Idræt og Ernæring i en helt central rolle.

Projekt HEAT-SHIELD vil over de næste fem år fokusere på at udvikle og optimere metoder til at minimere de negative effekter varmestress har under dagligdagsarbejde og være med til at sikre sundhed samtidigt med forbedret produktivitet, som vil være under pres med udsigt til global temperaturstigning og øget hyppighed af varmebølger i Europa.

I sidste ende handler det om at udvikle effektive metoder som både offentlige og private politiske beslutningstagere kan tage i brug for at minimere de skadelige virkninger som varmestress har på både fysisk og kognitiv præstationsevne.

Institut for Idræt og Ernæring undersøger effekten på hjernens funktioner Professor Lars Nybo er på vegne af Københavns Universitet projektkoordinator for HEAT-SHIELD, der involverer både akademiske forskningspartnere og non-akademiske private og offentlige interesseorganisationer. Institut for Idræt og Ernærings rolle bliver at undersøge indflydelsen af varmestress på den kognitive funktion og hjernens blodgennemstrømning og risikoen for at udvikle livsstilssygdomme.

Viceinstitutleder og professor i humanfysiologi Lars Nybo er begejstret for, at det lykkedes at få projektet til Institut for Idræt og Ernæring og Københavns Universitet (KU):

”At hive en stor EU-bevilling hjem kræver teamwork og jeg vil gerne rette en stor tak til den uvurderlige support som KUs EU-konsulenter har ydet. KU fortjener stor ros for at have sådant set-up til rådighed. I en tid hvor forskning og KU rammes af nedskæringer kan man kun håbe at sådanne muligheder ikke forsvinder,”  siger professor Lars Nybo og fortsætter

”Samtidig vil jeg også gerne sende en tak til Styrelsen for Forskning og Innovation for support via EU-opstarts funding som afgjort gjorde en forskel i bestræbelserne på at udarbejde en konkurrencedygtig ansøgning og få samlet et stærkt konsortium.”

Yderligere viden om HEAT-SHIELD kan man få ved at kontakte Lars Nybo:

Professor Lars Nybo
Viceinstitutleder
Telefon: 2990 5279
Mail: nybo@nexs.ku.dk