Ph.d. forsvar v/ Søren Bennike

Søren Bennike forsvarer sin ph.d. afhandling

Fodbold Fitness - Implementeringen af en ny fodboldkultur

Tid

27. april 2016, 13.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 51, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Associate Professor Lone Friis Thing (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Josef Fahlen, University of Umeå, Sweden

Professor Eivind Skille, Hedmark University College, Norway

Vejleder

Associate Professor Laila Ottesen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Samfundet forandrer sig og ligeså gør danskernes idrætsmønstre. Fodbold Fitness, der er afhandlingens omdrejningspunkt, kan iagttages som en reaktion på disse forandringer. Afhandlingen ser nærmere på Fodbold Fitness og implementeringen desangående, der ingenlunde er nogen let opgave.

Bennike bidrager med ny samfundsrelevant viden, i en tid hvor velfærdsstaten og den foreningsbaserede idræt er i fokus. Afhandlingen giver mange svar som er anvendelige for den fortsatte forskning samt den praktiske organisering af foreningsidræt til anvendelse for stat, kommune, idrætsorganisation og idrætsforening.

2016, 391 sider, ISBN 978 87 7611 997 3

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N