Sigrid Normann Biener

Sigrid Normann Biener

Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

Jeg er ansat som ph.d.-studerende ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab samt Idræt, Individ & Samfund, Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Jeg har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet fra 2021.

Min primære forskningsinteresse er centreret om at fremme kvinders sundhed, herunder belyse og forstå samspillet mellem sociokulturelle og psykologiske faktorer såvel som fysiologiske og biologiske faktorer. Jeg er optaget af at kombinere kvalitative og kvantitative metoder i relation til denne kompleksitet.

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt har til formål at kortlægge og forstå overgangsalderens betydning for kvinder bosat i Danmark ift. symptomer, livskvalitet og fysisk aktivitet. Jeg foretager et mixed methods studie, der involverer en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse samt opfølgende kvalitative studier.

Projektet er finansieret af crowdfunding, Aase og Einar Danielsens Fonden og Absalon Fonden af 1. maj 1978, og vejledes af lektor Maria Hybholt og lektor Terese Sara Høj Jørgensen.

Læs mere om projektet her: KISO SURVEY: Overgangsalderens udfordringer - et landsdækkende mixed method studie.

ID: 388256267