Voksne i alderen 65-75 år søges til studie om fysisk aktivitet, motorisk indlæring og ændringer i nervesystemet

Fysisk aktivitet kan være gavnligt for læring ved at fremme hukommelsesfunktion. Formålet med dette projekt er at undersøge hvorvidt dette er gældende for ældre voksne, samt undersøge de underliggende mekanismer i hjernen og nervesystemet.  

Til projektet søger vi raske voksne i alderen 65-75 år.

Undersøgelsen starter med en kort screening udført af vores læge, der bl.a. lytter til hjerte- og lungefunktion, og der foretages et EKG.

Efter godkendt screening skal du gennemføre en række neuropsykologiske tests af arbejdshukommelse og reaktionsevne, herefter udføres en submaksimal konditionstest.

Efter aftale møder du ind en ny dag til hovedforsøget (ca. 4 timer) hvor du skal træne en motorisk færdighed og være fysisk aktiv på en cykel.

Derudover måler vi på muskelaktivitet ved at påsætte elektroder på huden over håndmusklerne, samt en metode til at undersøge nervesystemets funktion: En magnetspole placeres ovenpå hovedet og stimulerer hjernen smertefrit (transkranial magnetstimulation).

Efter hovedforsøget skal du komme igen til to kortere opfølgningsdage (30-50 min varighed per gang), her skal du igen prøve den indlærte færdighed.

Figur

Man kan ikke deltage i forsøget hvis man har en neurologisk eller psykiatrisk diagnose og ej heller hvis man har metalimplantater, pacemaker eller har haft et slagtilfælde.

Forsøgene foregår i dagtimerne efter aftale på Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Alle 51, 2200 København N.

Honorar

Som forsøgsdeltager vil du efter gennemført deltagelse modtage et gavekort af værdi 800 kr.

Kontakt

Jonas Rud Bjørndal, PhD studerende, Telefon: 2086 4964, Mail: neurolab@nexs.ku.dk

Rasmus Dam Wiedemann, Specialestuderende, Telefon: 2388 1477.

Hovedansvarlig for projektet 
Jesper Lundbye-Jensen, lektor, Ph.d.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite, Region Hovedstaden, Protokol nr.: H-17019671.

Forsøgspersoner søges

Institut for Idræt og Ernæring søger løbende forsøgspersoner til forskningsprojekter.
Se den aktuelle liste her.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.