Voksne i alderen 65-75 år søges til studie om fysisk aktivitet, motorisk indlæring og ændringer i nervesystemet

Fysisk aktivitet kan være gavnligt for læring ved at fremme hukommelsesfunktion. Formålet med dette projekt er at undersøge hvorvidt dette er gældende for voksne i alderen 65-75, samt undersøge de underliggende mekanismer i hjernen og nervesystemet.  

Til projektet søger vi raske voksne i alderen 65-75 år.

Undersøgelsen starter med en kort screening udført af vores læge, der bl.a. lytter til hjerte- og lungefunktion, og der foretages et EKG. Efter godkendt screening skal du gennemføre en række neuropsykologiske tests af arbejdshukommelse og reaktionsevne, herefter udføres en konditionstest.

Efter aftale møder du ind en ny dag til Forsøg 1 (ca. 3 timer) hvor du skal træne en motorisk færdighed og være fysisk aktiv på en cykel. Derudover måler vi på hjerne og muskelaktivitet ved at påsætte en hætte med elektroder på hoved, samt elektroder på huden over håndmusklerne, samt en metode til at undersøge nervesystemets funktion: En magnetspole placeres ovenpå hovedet og stimulerer hjernen smertefrit (transkranial magnetstimulation).

Efter Forsøg 1 skal du træne den motoriske færdighed 2 gange om ugen i 4 uger. Herefter skal du gennemføre det opfølgende Forsøg 2 (der indeholder samme tests som Forsøg 1).

Figur

Man kan ikke deltage i forsøget hvis man har en neurologisk eller psykiatrisk diagnose og ej heller hvis man har metalimplantater, pacemaker eller har haft et slagtilfælde.

Forsøgene foregår i dagtimerne efter aftale på Institut for Idræt & Ernæring, Nørre Alle 51, 2200 København N.

Honorar

Som forsøgsdeltager vil du efter gennemført deltagelse modtage et skattepligtigt honorar på 1200,- kroner.

Kontakt

Jonas Rud Bjørndal, PhD studerende, Telefon: 2086 4964, Mail: neurolab@nexs.ku.dk

Emil Riisgaard, specialestuderende, Telefon: 3048 1382.

Hovedansvarlig for projektet 
Jesper Lundbye-Jensen, lektor, Ph.d.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite, Region Hovedstaden, Protokol nr.: H-23027155.

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.