Mænd søges til forsøg om individuelle forskelle i træningsrespons efter 6-ugers udholdenhedstræning

Som forsøgsdeltager skal du være

 • 18-40 år
 • Sund og rask, ingen kroniske sygdomme
 • BMI < 30
 • Maksimal iltoptagelse (VO2max < 50 mL O2/kg/min)

Du kan ikke deltage hvis du…

 • Indtager kronisk medicin
 • Har alkoholagtig på >14 genstande pr. uge
 • Blodtryk >140/90
 • Er ryger (ikke rygere i minimum 5 år accepteres)
 • Har doneret blod 3 måneder forinden studiestart eller planlægger at donere blod under forsøget
 • Regelmæssig udholdenheds træning

Forsøget

Forsøget indebærer pre-tests, 6 ugers superviseret træning (3/ugen á ca. 60 min) samt efterfølgende post tests. Forsøget består i alt af et screeningsbesøg og seks forsøgsdage.

Alle forsøgsdage foregår på Institut for Idræt & Ernæring.

Som forsøgsdeltaer får du præcise mål for bl.a.:

 • Kropskomposition (muskel samt fedt masse)
 • Maximal iltoptagelse (kondital) og præstationsevne

Forsøgsdesignet er skitseret nedenfor:

Figur

Honorar

Der udbetales honorar på 4000 kr. for gennemførsel af forsøget (skattepligtig B-indkomst).

Kontakt

Er du interesseret i at deltage og ønsker yderligere information, kontakt os på mail Andro@nexs.ku.dk 

Forsøgsansvarlig

Ylva Hellsten, Professor, ph.d. og Jan Sommer Jeppesen, ph.d.-studerende., Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet.

Forsøget er anmeldt og godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-23040407).

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.