Folk med forhøjet blodtryk (hypertension) søges til videnskabeligt studie af antioxidanter som kosttilskud

Vi søger mænd og kvinder med forhøjet blodtryk i alderen 30-75, som vil deltage i et tværvidenskabeligt forskningsprojekt, som undersøger den potentielle blodtrykssænkende effekt af en antioxidant (Anthocyanin) i kombination med mælkesyrebakterier (Lactobacillus Plantarum) som kosttilskud.

Du er / har:

  • Mand eller Kvinde
  • Forhøjet blodtryk (over 125mmHg i systolisk og/eller 90 mmHg i diastolisk tryk)
  • BMI – 18-29.9

Hvad du får ud af at være med:

  • Sundhedsinformation om dig selv
  • Målinger af fedtprocent, knogle densitet, samt funktionen af dine blodkar i armen, hjertet og hjernen. m.m.
  • Bedre forståelse for blodtryk.
  • Godtgørelse i forbindelse med deltagelsesrelaterede udgifter (parkering, transport)

Dette skal du igennem:

  • Vi måler kropskomposition, blodtryk, blodprofil, elektrokardiogram, blodkar funktion til armen og til hjernen. Herefter vil du enten skulle indtage Anthocyanin 1, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus plantarum + Anthocyanin 1 eller Placebogruppe dagligt i 8 uger.
  • Funktionel magnetisk resonans scanning (fMRI) foregår på Hvidovre Hospital.

Undersøgelserne i studiet foregår her:

Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og på

MR-Forskning sektionen (DRCMR) på Hvidovre Hospital.

Kontakt ved interesse:

Marcos Paulo Rocha, Ph.d. stud. maal@nexs.ku.dk, Telefon: 9197 2142

Registrér dig i forsøgspersondatabase

Hvis du vælger at registrere dig i vores forsøgspersondatabase, vil vi kontakte dig, hvis vi skal lave et forsøg, som du eventuelt kan deltage i.
Deltagelse er altid frivillig.

Klik her for at tilmelde dig forsøgspersondatabasen.