4. januar 2023

Nyt forskningsprojekt skal undersøge effekten af søvn på vægt, stofskifte og indlæring hos børn

søvn

Mange børn og unge sover mindre end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Nu skal et markant nyt forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet og Rigshospitalet undersøge effekten af ekstra søvn på 6 – 9-årige børns vægt, stofskifte og indlæring. Forskningen er støttet med knap 25 millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Pige der sover
Et nyt forskningssamarbejde har fokus på betydningen af en god nats søvn. Modelfoto: Colourbox

Forskning har vist, at for lidt søvn øger både børn og voksnes risiko for at blive overvægtig, og at tab af blot et par timers søvn kan have negative effekter på kognitive funktioner såsom opmærksomhed og hukommelse – og dermed potentielt på evnen til at lære og præstere i skolen. Generelt ved vi dog for lidt om mekanismerne, der ligger bag, og særligt hos børn mangler vi viden om, hvad manglende søvn har af betydning for stofskifte og indlæring.

Kan ekstra søvn forbedre overvægtige børns kropsvægt og indlæring?

I et nyetableret samarbejde har Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og Dansk Center for Søvnsygdomme ved Rigshospitalet, sammen med flere andre nationale og internationale partnere, nu iværksat MORE2SLEEP; et studie der dykker ned i, hvad ekstra søvn betyder for overvægtige børns evne til at regulere kropsvægt og for deres læreprocesser. Det fortæller leder af MORE2SLEEP, professor Faidon Magkos fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet:

”Der er et væld af forskning, der forbinder for lidt søvn med overvægt. Og det gør sig desværre særligt gældende blandt børn og unge. I den aldersgruppe kan man også se, at kort søvn hænger sammen med lavere faglig præstation i skolen. Men vi mangler viden om mekanismerne bag disse sammenhænge, og endnu mere vigtigt; hvad kan der gøres for at vende disse negative effekter?” siger Faidon Magkos og fortsætter:

”Med det hold af forskere, vi har samlet og med det forskningsprojekt, som vi har designet, så har MORE2SLEEP potentialet for at blive en milepæl i forhold til at forstå sammenhængene mellem søvn, kropsvægt, stofskifte og indlæring.”

Hvorfor er søvnen vigtig?

Professor, dr. med. Poul Jørgen Jennum, leder af Dansk Center for Søvnsygdomme ved Rigshospitalet, er også en del af studiet. Han fortæller, at kvaliteten af de få eksisterende studier er begrænset på grund af for få deltagere og for kort varighed og dermed en manglende indsigt i de sammenhænge, der ligger bag konklusionerne. Så når man i MORE2SLEEP sigter mod at få børn til at sove 45 – 60 minutter ekstra hver dag i 12 uger – med en opfølgning efter et halvt år – så giver det mulighed for at følge effekterne over længere tid og dermed også mulighed for at oparbejde en langt større viden end hidtil.

”Vi ved faktisk ikke, hvad der sker, når man øger søvnmængden hos børn, der er overvægtige og som sover for lidt. Det er derfor, vi nu vil følge 300 6 – 9-årige børn. Det kan give os afgørende ny viden ift. hvordan søvnen påvirker børns regulering af stofskiftet, balancen mellem sult og mæthed, hukommelsesfunktioner og meget andet. Vi vil med studiet øge vores viden om, hvad børns søvn betyder for deres udvikling, og derefter kunne give sundhedsråd til forældre og beslutningstagere,” fortæller Poul Jørgen Jennum.

Søvn er vigtigt for indlæringsevnen

Lektor Jesper Lundbye-Jensen fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet står i spidsen for den del af studiet, der handler om kognitive funktioner, hukommelse og læring. Han forklarer, at der er veldokumenterede sammenhænge mellem søvn, de kognitive funktioner og læring:

Vi ved, at søvn har stor betydning for vores kognitive funktioner og derunder hukommelse, og hvis vi mister søvn, kan det have negativ effekt på vores indlæringsevne. Blandt andet fordi en væsentlig funktion af søvn er, at den fremmer ’fasttømringen’ af hukommelsen. Men vi kender ikke effekterne af at øge søvnlængden for børn, der sover for lidt. Og derfor er dette projekt så vigtigt - fordi vi både undersøger effekter på kognitive funktioner og læring, men også undersøger de bagvedliggende mekanismer i hjernen” siger Jesper Lundbye-Jensen.

Fundamentet for behandlingsstrategier og søvnanbefalinger

Ifølge professor, dr. med. Arne Astrup, Senior Vice President og programdirektør for Obesity and Nutritional Sciences hos Novo Nordisk Fonden, kan projekt MORE2SLEEP blive et referencepunkt for fremtidige studier af søvn og sammenhænge med overvægt, neurofysiologi og kognitiv funktion hos børn:

”Med bevillingen til MORE2SLEEP ønsker Novo Nordisk Fonden at give forskerne mulighed for at producere ny viden om, hvad søvn betyder for kropsvægt og mental performance. Ambitionen er, at viden fra projektet kan føre til nye og bedre søvnanbefalinger til både forældre, sundhedsplejersker og andre med ansvar for de mindre børns sundhed. Dermed vil projektet kunne have en positiv effekt på, hvordan børn sover, hvad de spiser, på deres vægt og deres indlæringsevne. Det er forandringer, der kan ledsage dem resten af livet", afslutter Arne Astrup.

Projekt ’MORE2SLEEP - A randomized controlled trial of sleep extension to reduce overweight and improve learning in prepubescent children’ løber fra 1. januar 2023 til 31. december, 2026 og hviler på en bevilling på 24.854.806 kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Kontakt

Professor Faidon Magkos
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
Mail: fma@nexs.ku.dk
Telefon: 3533 3671

Lektor Jesper Lundbye-Jensen
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
Mail: jlundbye@nexs.ku.dk
Telefon: 2961 1953

Professor Poul Jørgen Jennum, overlæge, dr.med.
Dansk Center for Søvnmedicin
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme
Rigshospitalet
Mail: poul.joergen.jennum@regionh.dk
Telefon: 4025 7495

Kommunikationsansvarlig
Kristian Levring Madsen
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
Mail: kma@nexs.ku.dk
Telefon: 4048 1684

Pressechef Christian Mostrup
Novo Nordisk Fonden
Mail: cims@novo.dk
Telefon: 3067 4805

Emner