8. november 2023

Fremragende forsker inden for fysisk aktivitet og stofskifte er ny æresdoktor på Københavns Universitet

æresdoktor

Professor Laurie J. Goodyear, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School tildeles æresdoktorgraden fra Københavns Universitet for sin enestående forskning inden for inden for fysisk aktivitet, særligt med fokus på identifikationen af de molekylære sammenhænge mellem fysisk aktivitet og sundhed. Tildelingen sker ved Københavns Universitets årsfest.

Laurie Goodyear
Professor Laurie J. Goodyear

Laurie Goodyear har en lang og fornem forskerkarriere inden for fysisk aktivitet,  insulinvirkning og stofskifte. Hendes forskning har haft særlig fokus på en molekylær forståelse af fysisk aktivitet sundhedsfremmende effekter. Laurie Goodyear har udgivet 248 videnskabelige artikler, heraf mange i de mest prestigefyldte tidsskrifter inden for diabetes, fysiologi og cellebiologi.

Goodyear har haft afgørende indflydelse på arbejdet med at identificere grundlæggende molekylære mekanismer, der regulerer stofskiftet. Hendes forskning har været banebrydende i forhold til at identificere de træningsregulerede cellulære signaler (f.eks. AMP-aktiveret proteinkinase), som nu er kendt for at regulere stofskiftet under og i perioden efter fysisk arbejde, og som også regulerer kroppens evne til at respondere på insulin under hvile.

For nyligt har Goodyears forskning afsløret, at fysisk aktivitet hos far, mor og endda hos bedsteforældrene resulterer i et sundere stofskifte hos den efterfølgende generation. Hendes forskning har påvist, at denne virkning er molekylært betinget, og hendes nye opdagelser har stor betydning for menneskers sundhed bl.a. i relation til forekomst af fedme og diabetes.

Tætte bånd til Københavns Universitet

Laurie Goodyear har haft et nært bånd til Københavns Universitet siden 1997, og gennem årene har danske forskningsmiljøer nydt godt af hendes videnskabelige ekspertise. Goodyear har samarbejdet med professor Jørgen Wojtaszewski, Institut for Idræt og Ernæring siden han i 1999/2000 tilbragte to år i ’The Goodyear laboratory’ i Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School.

Siden da har en lang række forskere samarbejdet med Laurie Goodyear og hendes forskningsgruppe, herunder blandt andre lektor Jonas Thue Treebak, NNF Center for Basic Metabolic Research; director Christian Pehmøller, Skeletal Muscle & Pancreas, Novo Nordisk; professor Henriette Pilegaard, Biologisk Institut, Københavns Universitet; professor Bente Klarlund Pedersen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og professor Niels Jessen, forskningschef ved Steno Diabetes Center på Århus Universitet.

Æresdoktorgraden: den højeste akademiske anerkendelse

Æresdoktorgraden tildeles af universitetet som den højeste akademiske anerkendelse, uden at modtageren nødvendigvis i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. Det er forskere og forskningsmiljøer ved Københavns Universitet, der foreslår, hvem der skal indstilles til æresdoktorgraden, og det er de akademiske råd ved fakulteterne, der beslutter, hvem de indstiller til rektors endelige godkendelse.

Forelæsning af Laurie Goodyear

I forbindelse med tildelingen af æresdoktorgraden holder Laurie Goodyear torsdag den 9. november forelæsningen Is exercise the cure for transmission of metabolic disease to offspring? Epigenetic mechanisms and beyond’.

Det sker i Auditorium 1, August Krogh-Bygningen, Universitetsparken 13, kl. 14. Deltagelse er gratis. Tilmelding er værdsat.

Tilmeld dig og se mere om forelæsningen her.

Emner