3. oktober 2023

14,8 millioner til nyt laboratorieudstyr styrker forskning i stofskifte

bevilling

Stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden giver helt nye muligheder for forskerne i August Krogh Bygningen på Københavns Universitet. Nedslidt og mangelfuldt laboratorieudstyr bliver udskiftet med ”state of the art”.

Erik Richter
Professor Erik A. Richter og kolleger i August Krogh Bygningen kan se frem til nyt ”state of the art” laboratorieudstyr til forskning i metabolisme efter at have modtaget bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

August Krogh sektionen for molekylær fysiologi under Institut for Idræt og Ernæring samt de dele af Biologisk Institut, der ligger i August Krogh bygningen, kan se frem til markant opdatering af laboratorieudstyr til omfattende fysiologisk karakterisering af mus. Professor Erik A. Richter har netop modtaget bevilling fra Novo Nordisk Fonden til indkøb af bl.a. 24 nye metabolismekamre, der måler stofskifte og en ny avanceret MRI-scanner.

- Bevillingen giver vores forskning et kæmpe rygstød, og er helt afgørende ift. vi kan lave forskning på højeste internationale niveau. I dag har vi 8 mangelfuldt fungerende og relativt gamle metabolismekamre, der kan måle stofskifte, men de er udslidte og ofte i uorden. Med udsigten til 24 nye og markant forbedrede kamre betyder det, at vi igen kan udføre en vigtig del af vores forskning på internationalt niveau, siger professor i fysiologi Erik A. Richter.

Nye muligheder

Mus er gode forsøgsdyr, da de er pattedyr og relativt lette at manipulere genetisk. Det giver forskerne mulighed for at teste, hvordan kroppen – helt ned på molekyle-niveau – reagerer ved forskellige former for belastning og påvirkning.

- Vi udfører løbende forsøg, hvor vi fx undersøger, hvordan musens krop reagerer under forskellige former for træning og ved fodring med forskellige diæter. De nye kamre kan måle stofskifte dels under normale omstændigheder, dels under frivilligt løb i løbehjul, dels i et modul der træner musklernes styrke – det har ikke været muligt i vores nuværende set up. Desuden har vi fået bevilget penge til en scanner, der kan fortælle om, hvor der sidder fedt i en mus samt præcist kan vise muskelstørrelse og evt. fedtinfiltrering.

- Forsøg med mus er et vigtigt supplement til vores forsøg med mennesker, idet musene giver mulighed for at undersøger molekylære mekanismer i stofskiftet på en mere dybtgående måde end i forsøg med mennesker, hvor genetisk manipulation jo ikke er mulig. På den måde kan vi gennemføre forsøg, der belyser en specifik problemstilling så at sige fra molekyle til menneske, forklarer Erik A. Richter.

Work in Progress

I disse dage er der øget aktivitet i forsøgslaboratorierne ved dyrestaldende i August Krogh Bygningen. Der skal findes plads til de mange nye stofskiftekamre og den nye MRI-scanner skal installeres, før det nye udstyr kan tages i brug.

- Vi ser alle sammen frem til at kunne tage det nye udstyr i brug, men jeg forventer, der går omkring seks måneder før alt er installeret og klar, siger Erik A. Richter.

Fakta

Novo Nordisk Fonden har tildelt professor Erik A. Richter 14,8 millioner kr. til indkøb af nyt laboratorieudstyr. Ansøgningen er sendt på vegne af 7 forskergrupper, der arbejder i August Krogh Bygningen. Det nye udstyr vil desuden stå til rådighed for en række samarbejdspartnere på regionens hospitaler og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Kontakt

Professor Erik A. Richter

Mail: erichter@nexs.ku.dk

Telefon: 2875 1626

Emner