4. februar 2022

Vil du bruge idrætten til at udvikle velfærdssamfundet?

uddannelse

Master i Idræt og Velfærd skal styrke idrættens potentiale for at løse sundheds- og idrætsfaglige problemer i det moderne velfærdssamfund.  Uddannelsen har til formål at udvikle de studerendes evne til at skabe bæredygtige og innovative løsninger med idræt som omdrejningspunkt.

Banner infomøde

Master i Idræt og Velfærd er en tværfaglig uddannelse for fagfolk, der ønsker dygtiggøre sig som analytikere og formidlere inden for feltet idræt, bevægelse og sundhed. Uddannelsen tilbyder nye redskaber og udviklingsmuligheder til ansatte i offentlige og private virksomheder og organisationer, samt inden for velfærdsprofessionerne.

Uddannelsen integrerer humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver og giver de studerende færdigheder i at identificere, formulere og analysere sociale, velfærdsmæssige og kulturelle problemstillinger i et idrætsfagligt perspektiv.

Formålet er at skærpe studerendes kompetencer til at udvikle et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer og institutioner og befolkningen generelt, med henblik på at bruge idræt som redskab og metode. 

Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet inviterer til

Informationsmøde den 23. februar kl. 17.

Mødet afholdes online

Link: https://ucph-ku.zoom.us/j/64520010850]

Uddannelsens undervisere vil deltage i mødet.

Studiestart: 1. september 2022

Emner