23. maj 2022

To bevillinger fra Novo Nordisk Fonden styrker forskningen på Institut for Idræt og Ernæring

Bevilling

Adjunkt Andreas Mæchel Fritzen og lektor Thomas Elbenhardt Jensen modtager hver en bevilling på knap ti mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingerne har til formål at udvikle og konsolidere en ny generation af forskere på højeste internationale niveau.

Fedtsyrer med sundhedseffekter

Andreas Mæchel Fritzen
Andreas Mæchel Fritzen

Adjunkt Andreas Mæchel Fritzen fra Institut for Idræt og Ernæring modtager en Excellence Emerging Investigator-bevilling til projektet: ‘Elucidating the molecular mechanisms orchestrating the health beneficial effects of medium-chain fatty acids’.

I projektet undersøger Andreas M. Fritzen såkaldte ’mellemkædede fedtsyrer’, der er tilstede i blandt andet kokosolie og i mindre grad i mælkeprodukter. Disse fedtsyrer ser ud til at have gavnlige sundhedseffekter, da de hjælper med at kontrollere blodsukkerniveauet, giver en mæthedsfølelse og øger kroppens energiforbrug. Derfor har fedtsyrerne potentialet til at sikre en sund kropsvægt og nedsætte risikoen for sygdomme i stofskiftet. Men man ved endnu ikke præcist, hvordan fedtsyrerne fungerer, og det har Andreas M. Fritzen sat sig for at finde ud af.

Med bevillingen har jeg mulighed for at skabe ny viden om den her bestemte type fedt, der potentielt kan være med til at ændre vores kostanbefalinger og endda skabe grundlag for at berige fødevarer med de nævnte fedtsyrer – men også hjælpe os med at udvikle ny medicin mod overvægt og stofskiftesygdomme, fortæller adjunkt Andreas M. Fritzen.

Mere specifikt vil Andreas M. Fritzen teste en ny hypotese om, at når indtagne mellemkædede fedtsyrer transporteres til og nedbrydes i leveren vil det forårsage, at specielle faktorer frigives fra leveren og medfører sundhedseffekter i andre væv i kroppen såsom hjernen, fedtvæv og muskler.

En afsporet glukoseoptagelse

Thomas Elbenhardt Jensen
Thomas Elbenhardt Jensen

Lektor Thomas Elbenhardt Jensen har modtaget en Ascending Investigator-bevilling til projektet ’Exploring Mechanistic Determinants of Striated Muscle Insulin-sensitivity across the Health-Disease Spectrum’ (SIDETRAC).

I projektet vil Thomas E. Jensen teste en hypotese om, at insulinresistens blandt andet skyldes, at GLUT4 – et transportprotein som stimuleres af insulin efter måltider og tillader at muskelceller optager glukose – flyttes uden for insulinsignalets rækkevidde.

Vi ved at insulinresistens i muskelceller hæmmer og at fysisk aktivitet fremmer insulins evne til at øge glukoseoptagelsen. Vores projekt vil teste om en ændret lokalisering af GLUT4 kan forklare insulinvirkningen på glukoseoptagelsen henover spektret fra rask til insulinresistent muskel,” fortæller lektor Thomas E. Jensen og fortsætter:

En simpel analogi for tankegangen bag vores hypotese er en togbane, hvor GLUT4-toget kører rundt og sørger for glukosetransporten, når insulin tænder for strømmen. I insulinresistens parkeres GLUT4 på et sidespor – deraf navnet SIDETRAC - hvor der ikke sker noget, selv om strømmen tændes, mens der sættes flere tog på det rigtige spor efter fysisk aktivitet.

Insulinresistens bidrager til den tidlige udvikling af type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme, og projektets resultater kan derfor på sigt være med til at udvikle nye forebyggelses- og behandlingsstrategier.

Yderligere har Thomas E. Jensen en formodning om at intracellulær mislokalisering også bidrager til andre livsstils- og aldringsbetingede sygdomme i muskler og til sygdom generelt i andre celletyper. Et perspektiv i SIDETRAC-projektet er, at mange af de teknikker som udvikles i projektet vil kunne bruges bredt til at undersøge dette også.

Bevillingerne giver unikke muligheder

Begge forskere ser bevillingen som en unik mulighed for at styrke deres rolle som forsker og udvikle selvstændige forskergrupper:

”Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er en fantastisk støtte for mig til at forfølge min drøm om at etablere mig som en selvstændig forsker. Det giver mig muligheden for at planlægge min forskning mere langsigtet, påbegynde flere nationale og internationale samarbejder og udvikle min forskningsgruppe,” siger Andreas M. Fritzen og suppleres af Thomas E. Jensen:

”Bevillingen giver mig muligheden for at tænke stort og tage nogle chancer. Jeg kan konsolidere og udvide min forskningsgruppe, jeg kan styrke mine akademiske og industrielle samarbejder – og i sidste ende øger det mulighed for at skabe et gennembrud i vores forståelse af insulinresistens.”

Et nåleøje

En Excellence Emerging Investigator-bevilling fra Novo Nordisk Fonden gives til spirende, talentfulde forskere typisk på senior postdoc-eller adjunkt niveau. Bevillingen henvender sig til forskere, der er modnet til et punkt, hvor de er parate til at starte egen selvstændig forskningsgruppe, eller eksisterende gruppeledere i den tidlige fase af at starte deres gruppe. En Ascending Investigator-bevilling understøtter fortsat udvikling og konsolidering af fremragende forskningsledere på et højt internationalt niveau.

Adjunkt Andreas Mæchel Fritzen og lektor Thomas Elbenhardt Jensen er som modtagere af bevillingerne sluppet gennem et særdeles lille nåleøje. Novo Nordisk Fonden uddeler hvert år blot fire Excellence Emerging Investigator- og tre Ascending Investigator-bevillinger i hele Norden.

Se de øvrige bevillingsmodtagere her: https://researchleaderprogramme.com/recipients/

Emner