23. juni 2022

Lykke Sylow modtager Jahre-prisen for yngre forskere

PRIS

Lektor Lykke Sylow fra Institut for Idræt og Ernæring modtager den anerkendte Anders Jahre-pris for yngre forskere for sin forskning inden for de molekylære årsager til insulinresistens og tab af muskelmasse hos patienter med kræft.

Foto af Lykke Sylow
Det er en sand ære og en enorm opmuntring at modtage Anders Jahre-prisen for yngre forskere, siger Lykke Sylow om prisen.

Hvert år uddeler Universitetet i Oslo Anders Jahre-priserne for fremragende forskning inden for basal og klinisk medicin til forskere fra lande i Norden. Den ene af priserne går specifikt til yngre forskere og er en personlig pris på 400.000 norske kroner.

Årets Anders Jahre-pris for yngre forskere deles mellem Lykke Sylow fra Københavns Universitet og lektor Lars Wiuff Andersen fra Aarhus Universitet.

Årsager til tab af muskelmasse ved kræft og type 2 diabetes

Lektor Lykke Sylow får prisen for sin fremragende forskning i de molekylære metaboliske årsager til tab af muskelmasse ved kræft og type 2-diabetes. Det er forskning, der på sigt kan bidrage til at øge livskvaliteten hos ældre og hos kræftpatienter.

Det er en sand ære og en enorm opmuntring at modtage Anders Jahre-prisen for yngre forskere. Jeg er også meget taknemmelig for den støtte, jeg modtager fra mine mentorer og min forskningsgruppe. Støtten har gjort det muligt,” siger Lykke Sylow.

Lykke Sylow har undersøgt, hvordan hhv. hormonet insulin og træning regulerer muskelmasse og omsætning af sukker i kroppen. Lykkes forskning har blandt andet givet en bedre forståelse af sammenhængen mellem nedsat følsomhed for insulin og tab af muskelmasse.

Lykkes forskning og resultater bærer præg af hendes stærke engagement i tværdisciplinær forskning, som kobler klinisk forskning i diabetes, aldring og kræft med molekylærbiologi, biokemi og fysiologi på en hidtil uset måde.

Årets prismodtager her gjort kometkarriere

Under sin master fik Lykke Sylow et Novo Scholarship, og for sin opgave fik Lykke tildelt Københavns Universitets guldmedalje, der hvert år gives for de bedste prisopgavebesvarelser.

Lykke fik i 2014 sin ph.d. fra Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Både under sin tid som ph.d.-studerende og postdoc har Lykke haft internationale forskningsophold, og hun har modtaget flere bevillinger fra blandt andet Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet og Danmarks Frie Forskningsfond.

Lykke har siden juli 2021 delt sin ansættelse mellem Institut for Idræt og Ernæring og Biomedicinsk Institut, begge ved Københavns Universitet.

Kontakt

Lektor Lykke Sylow
E-mail: lykkesylow@sund.ku.dk

Emner