21. februar 2022

Industri og universiteter går sammen om at støtte forskning i mejeri

bevilling

I partnerskabet Arla Food for Health (AFH) er fire aktører fra industrien og universitetsverdenen gået sammen for at udforske mejeri og mejeriingrediensers sundhedsmæssige effekt. Tre nye forskningsprojekter modtager finansiering for 2022.

Forsker i laboratorium

Det offentligt private partnerskab Arla Food for Health (AFH) består af Arla Foods, Arla Foods Ingredients, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. De to universiteter er begge internationalt anerkendte for deres forskning inden for ernæring og sundhed. Partnerskabet trådte i kraft i 2015, og dets vision er at undersøge mejeri og mejeriingrediensers indflydelse på vores helbred, og for at opnå dette finansierer det hvert år nye projekter som en del af støtten til et forskningsmiljø af allerede høj kvalitet.

”Vi vil udvide vores viden inden for de helbredsmæssige effekter af mejeri og mejeriingredienser for bedre at kunne forstå deres rolle i en sund og bæredygtig kost. Finansieringen af nye projekter gør, at vi, og resten af verden, kan træffe velovervejede beslutninger om, hvem der skal spise hvad og hvornår, når det handler om mejeriprodukter”, siger Peter Wejse, fungerende direktør for AFH.

Og spørger man universiteterne. er der stadig masser af viden om mejeri, som vi har til gode at opdage. Og derfor er dette partnerskab meget værdifuldt for dem:

”En af vores opgaver som universitet er at bidrage til forskningsbaseret viden, der understøtter vækst og velfærd i samfundet. Arla Food for Health-partnerskabet er et redskab til både at opnå og videreformidle den viden”, siger prodekan for Erhvervs- og Myndighedssamarbejde fra SCIENCE ved Københavns Universitet, Erik Bisgaard Madsen. Han uddyber:

”I dette partnerskab har vi mulighed for at indarbejde den nyeste viden om sundhed direkte i produkterne. Til fordel for både forbrugere og virksomheder”.

13,5 mio. kr. delt ud til forskningsprojekter

En af Arla Food for Healths kerneopgaver er hvert år at uddele forskningsmidler til nye projekter. I 2022 modtager tre projekter samlet finansiering på 13,5 mio. kr. (se faktaboks for detaljer om projekterne og finansieringen)

Projekterne søger via en åben ansøgningsrunde og går derefter igennem en todelt vurderingsproces. Først kigger en ekstern rådgivningsgruppe bestående af forskere alle projekterne igennem og nominerer de bedste til videre udvælgelse hos styregruppen. Styregruppen består af to medlemmer fra hver af de fire partnere. Således sikres det, at den forskningsmæssige kvalitet og troværdighed altid kommer først.

”Universiteternes samarbejde med private virksomheder styrker fundamentet for bæredygtig vækst, velfærd og udvikling, og samtidig er det en spændende mulighed for forskerne”, siger vice-dekan Kurt Nielsen fra Technical Sciences på Aarhus Universitet.

Han understreget dog vigtigheden i at være åbne om og helt klare på betingelserne for sådan et samarbejde, så det ikke går ud over integriteten og uvildigheden af forskningen.

”Netop derfor har vi udviklet en partnerskabsaftale i AFH, som danner rammen for gennemsigtige beslutninger om finansiering af projekterne. Der står blandt andet, at det er forskere, der har det afgørende mandat i diskussioner om forskningsmetoder, selve arbejdet og analyse af resultater”, siger Kurt Nielsen.

Projekter som støttes i 2022

Projekt 1: Projektets titel er “Laktat – linket mellem fermenterede mejeriprodukter og metabolisk sundhed” (LAMETA).

Formålet er at undersøge om mælkesyre forbedrer omsætningen af sukker og fedt efter et måltid hos overvægtige mennesker med insulinresistens. 

Projektet leder af Klinisk Lektor Esben Søndergaard fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Projektet finansieres med 4.953.574 kr.

Projekt 2: Projektets titel er “Kaseiner til tarmkomfort hos spædbørn” (CASGUT).

Formålet er at undersøge hvordan intakt versus hydrolyseret micellært protein påvirker fordøjelsen, tarmkomforten og optaget af næringsstoffer hos spædbørn.

Projektet ledes af Professor Lotte Bach Larsen fra Institut for Fødevarevidenskab ved Aarhus Universitet. Projektet finansieres med 5.091.000 kr.

Projekt 3. Projektets titel er ”Måltidskassestudiet”.

Formålet er at undersøge effekten af den anbefalede kost til diabetikere versus kulhydrat-reduceret høj-protein kost på den metaboliske kontrol og kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med type 2 diabetes.

Projektet ledes af Professor Thure Krarup fra Endokrinologiske Afdeling I, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Projektet finansieres med 3.500.000 kr.

Emner