23. september 2022

Idrætsstuderende åbnede Institut for Idræt og Ernæring for 420 gymnasieelever

event

Fredag den 9. september tog 50 idrætsstuderende imod 420 gymnasieelever til Gym-Legene. Formålet var, at give gymnasieeleverne en god dag, hvor de samtidig fik en indblik i den alsidighed, som idrætsbegrebet og bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet dækker over.

Indmarch gymnasieelever

Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde, og det er ”Projekt Gym-Legene” et mønstereksempel på. Foranlediget af den vanskelige start på studielivet, som årgang 2020 havde på grund af Corona-epidemien, oprettede SCIENCE i efteråret 2021 projektpuljen ”Social Genstart”.

Formålet var at støtte aktiviteter målrettet det sociale studiemiljø på årgangen, og på Institut for Idræt og Ernæring modtog studieleder Eva Wulff Helge og studielektor Pia Melcher sammen med en gruppe bachelorstuderende støtte til en 3-dages faglig-social studietur i april 2022. Ud over 64 studerende, deltog 3 undervisere og studielederen på turen.

Gym-Legene – skabt og drevet af studerende

På studieturen udviklede en gruppe studerende idéen om ”Gym-Legene”; en dag hvor de ville invitere gymnasieelever inden for på deres uddannelse for at videreformidle det de selv havde lært. Ud over at give gymnasieeleverne en god dag på Institut for Idræt og Ernæring, var det formålet at give dem et indtryk af den alsidighed, som idrætsbegrebet og bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet dækker over. Samtidig var det tanken, at projektet kunne fungere som en ”driver” for et dynamisk studenternetværk internt på uddannelsen, på tværs af både stamhold og årgange – forhåbentlig som en ny årlig tradition.

Projektgruppen udviklede derefter selvstændigt dagen fra start til slut; lige fra aktivitetsindhold, invitationer og sponsorsøgning til praktisk afvikling og rekruttering af frivillige studenterhjælpere blandt alle bachelorstuderende.

Madras stafet

10-kamp – klasse mod klasse

Fredag den 9. september 2022 tog instituttet derfor imod 420 gymnasieelever og deres lærere fra 8 gymnasier i Storkøbenhavn og på Sjælland. Dagen startede med en fælles get-together opvarmning ved den nykårede ”Årets Underviser” på SCIENCE, Mikkel Sørensen.

Herefter var dagen arrangeret som en klassevis ’alle mod alle’-turnering i 10 aktiviteter, fra stafetløb, over ”tip en 13’er” til konditest og ”måttetransport”.  Ved dagens afslutning blev Øregård Gymnasiums Team Danmark klasse kåret som vinder, mens klasser fra henholdsvis Greve og Stenhus Gymnasier blev nummer 2 og 3.

En tradition der er kommet for at blive?

Deltagerengagementet var stort, og de deltagende gymnasielærere fremhævede, at det havde været en super faglig inspiration for dem og et godt forum for netværksdannelse med kolleger fra andre gymnasier.

For de involverede bachelorstuderende har det været et fint eksempel på, hvordan man gennem idéskabelse og entreprenørskab kan skabe værdi for andre – og i et uddannelsesperspektiv samtidig skabe værdifuld læring for sig selv og sine medstuderende. Således fremhæver Gustav Lillesø Salskov fra projektgruppen: ”Det har givet rigtig meget til det sociale liv internt på studiet at møde folk og have en dag hvor man skaber noget sammen. Derudover har det, for os i styregruppen, været overvældende at opleve den gode modtagelse og ros af projektet, hvilket har givet en tro på at vi har startet en tradition, der er kommet for at blive på Institut for Idræt og Ernæring.”

En stor tak skal lyde til alle medvirkende studerende for at have givet gymnasieeleverne et levende indtryk af bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og for at have givet NEXS en unik mulighed for at sætte sig selv på landkortet med dette flotte initiativ. Vi ser frem til Gym-Legene 2023!

stafet

Facts

  • Styregruppe: 10 studerende fra årgang 2020
  • Frivillige studenterhjælpere på dagen: 50 studerende fordelt på alle bachelorårgange
  • Sponsorater: Rema 1000, Københavns Trampolinklub, Science Kommunikation, XJump
  • Institut for Idræt og Ernæring: Underskudsdækning og flytning af undervisning på dagen
  • Deltagere: 420 gymnasieelever fra 8 gymnasier

Emner