4. maj 2022

Generation Sunde Børn skal undersøge og skabe sunde børneliv i trivsel

Bevilling

Banebrydende samarbejde mellem forskermiljøer og flere lokalsamfund skal udvikle et solidt, forskningsbaseret fundament for, at børn får et godt og sundt liv i trivsel – som de kan tage med ind i voksenlivet.

Foto: Istock

Det er nogle af sværvægterne inden for forskning i børns sundhed, der har taget initiativ til indsatsen Generation Sunde Børn, der i de kommende fire år involverer 2500 skolebørn i alderen 6 – 9 år.

I samarbejde med lokale og nationale partnere skal forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, samt Statens Institut for Folkesundhed lægge alle kræfter i at fremme en generation af sunde børn. Indsatsen omfatter eksperter inden for børns bevægelse, ernæring, søvn, digitale vaner og forebyggelse. Undervejs skal partnerne indsamle solid evidens for, hvilke tiltag der virker bedst. Generation Sunde Børn er støttet af Novo Nordisk Fonden med 80 millioner kroner.

Det overordnede formål med Generation Sunde Børn er at gøre en positiv forskel for børn. Vi vil arbejde for at fremme sund vægt, udvikling og trivsel hos børn i alderen 6-9 år samtidig med, at vi modvirker social ulighed. Og vi vil gøre det, mens vi skaber viden om, hvad der virker,” fortæller professor Nikolai B. Nordsborg, institutleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Børn, familier, skoler og foreninger skal være med

Baggrunden for Generation Sunde Børn er blandt andet, at andelen af danske skolebørn med ​​overvægt og svær overvægt stiger fra 13 %, når de går i indskolingen til 18%, når de rammer udskolingen. For mange mennesker gælder det, at overvægt i barndommen og ungdommen bliver taget med i voksenlivet og helt nye undersøgelser fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at over halvdelen af den voksne befolkning i dag lever med overvægt eller svær overvægt. Det udgør en betydelig risikofaktor for en lang række sygdomme og tilstande, bl.a. hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og belastningslidelser i leddene, samt psykosociale problemer i forbindelse med stigmatisering.

Professor Jens Troelsen, der er leder af Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet fortæller, at det er afgørende, at man ser på børns sundhed og liv fra flere vinkler, og at man samarbejder med de aktører, der har indflydelse på børnenes liv, hvis man vil gøre en positiv forskel: 

Vi samler en gruppe forskere og en masse lokale og nationale kræfter i en intervention, der bliver meget ambitiøs, helt unik, og ikke mindst skalerbar. Så får vi både værdifuld viden ud af det, og efterfølgende kan interventionen gennemføres i større eller mindre skala i andre områder. Men igennem hele forløbet skal vi have et tæt samarbejde med børnene og med alle de aktører, der er rundt om børnene; familien, skolen, foreningerne, SFO’en, kommunen, supermarkedet, fastfoodkæden og så videre. Det er afgørende for succesen,” slår professor Jens Troelsen fast.

Et helhedsorienteret syn på børns sundhed, vægt og trivsel

Arne Astrup, der er Senior Project Director hos Novo Nordisk Fonden med ansvar for fondens aktiviteter for at fremme sund vægt, begrunder bevillingen med, at der er behov for at få et helhedsorienteret syn på børns sundhed, vægt og trivsel for at skabe de bedste rammer for de kommende generationers opvækst:

”Der er ikke nogen snuptagsløsninger, der kan skabe et solidt grundlag for sund vægt og trivsel hos børn. Med bevillingen til Generation Sunde Børn samler vi alle tilgængelige kræfter omkring børnene, og forskerne kommer til at se på helhedsbilledet; søvn, mad, fysisk aktivitet, skærmvaner og trivsel. Projektet vil vise, hvor effektivt en sådan samlet indsats hos skolebørn kan bidrage til at forebygge overvægt og fremme sundheden. På den måde kan denne indsats blive skabelon for en lang række efterfølgende indsatser i hele landet,” siger Arne Astrup.

Aktiviteter og forskning i Generation Sunde Børn vil blive gennemført i perioden fra april 2022 til april 2026. Erfaringerne fra Generation Sunde Børn kan understøtte og levere evidens og konkret viden til regeringens udspil til en ny sundhedsreform, Gør Danmark Sundere - herunder planerne om at etablere partnerskabet ’Generation Aktiv’, der skal styrke børn og unges trivsel i aktive fællesskaber.

Emner