31. august 2022

Forskere efter fem års studie af ældre mænd: ”Floorball for ældre burde være et kommunalt sundhedstilbud”

AKTIVT SENIORLIV

Gennem fem år er en gruppe ældre mænd, der har spillet floorball to gange om ugen, blevet fulgt af forskere fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Forsøgspersonerne har opnået store fysiologiske forbedringer og sociale gevinster gennem deres deltagelse i studiet.

Skjold mændene i en pause mellem spil.
Skjold mændene i en pause mellem spil.

AKTIVT SENIORLIV

Tilbage i foråret 2015 blev 29 mænd i alderen 65-76 år en del af et nyt studie, der skulle undersøge, hvad 12 ugers floorballtræning gjorde ved mændenes fysiske formåen, sociale liv samt risikoen for at udvikle livsstilssygdomme som fx diabetes.

Forsøgspersonerne er siden blevet undersøgt i flere omgange af forskere fra Center for Holdspil og Sundhed, der er lokaliseret på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Nu er der igen gjort status, og det er usædvanligt at have muligheden for at følge op igen efter så lang tid, forklarer lektor Mogens Theisen Pedersen fra Institut for Idræt og Ernæring:

”Meget få har data på mere end ét år fra et studie med den her type aktivitet. Nu har vi data fra fem år,” fastslår han. ”Og når vi kombinerer de fysiologiske effekter med de sociologiske fund, så må floorball betegnes som værende et meget effektivt sundhedstiltag for ældre mænd. I den ideelle verden burde floorball for ældre faktisk være et kommunalt sundhedstilbud.”

Store fysiologiske gevinster

Sammenlignet med det udgangspunkt, forsøgsdeltagerne havde, da de startede, har de oplevet forbedringer over en bred kam. Både fysiologisk og socialt.

”På den fysiologiske front har forsøgsdeltagerne opnået en reduktionen i fedtmasse, herunder ’det farlige fedt’ omkring de indre organer. Derudover har træningen haft en positiv effekt på mændenes kondition og deres knoglestyrke, hvilket er særligt vigtigt i en høj alder, da det reducerer risikoen for brud ved faldskader,” forklarer lektor Mogens Theisen Pedersen. ”Alt i alt, har de forbedret deres fysiske sundhed markant og dermed mindsket risikoen for at udvikle diabetes og hjertekarsygdomme.”

Forebyggelse af ensomhed og social isolation

Sideløbende med de fysiologiske gevinster har studiet også vist lovende resultater inden for en anden dimension af ældres sundhed: Forebyggelse af ensomhed.

”Det har været interessant at observere, hvordan denne gruppe mænd, der inden studiet ikke kendte hinanden, har fundet sammen i et fællesskab, der ikke har været begrænset til den fysiske aktivitet,” lyder det fra lektor Laila Ottesen fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

”De har altså kunne bruge den fysiske aktivitet til at blive en del af hinandens sociale omgangskreds. De har mødtes til sociale arrangementer, gået på museum sammen og fællesskabet voksede til et omfang, hvor de tydeligt kunne mærke, at de savnede det under perioden med corona. Et sådant sammenhold blandt folk, der ikke lærte at kende hinanden før sent i livet, er rigtig interessant i forhold til forebyggelse af ensomhed og social isolation. Hvilket er udfordringer, som rigtig mange ældre danskere slås med,” forklarer hun.

Den videnskabelige artikel ”The effect of 5 years of team sport on elderly males' health and social capital—An interdisciplinary follow-up study” er udgivet i tidsskriftet Health Science Reports.

 Mere information om studiet

  • Studiet omfatter ældre mænd, der ved 5-års opfølgningen var i alderen 69-81 år.
  • Deltagerne i studiet har gennemsnitligt trænet 1,75 gange om ugen gennem den 5-årige periode. En træningssession består af 10 minutters opvarmning efterfulgt af en times spil med pauser.
  • Floorball er et spil, der minder meget om hockey. Kampene bliver afviklet med fem-seks spillere på hvert hold på en bane på 13x20m.
  • Følgende forskere står bag studiet: Lektor Mogens Theisen Pedersen, ph.d.-studerende Line Nørregaard, Tanja Dragsdal Jensen, Amalie Skjold Frederiksen, lektor Laila Ottesen og professor Jens Bangsbo.
  • Studiet er støttet med midler fra Nordea-fonden.

Kontakt

Lektor Mogens Theisen Pedersen
Center for Holdspil og Sundhed
Københavns Universitet
mtpedersen@nexs.ku.dk
30 50 64 84

Lektor Laila Ottesen
Center for Holdspil og Sundhed
Københavns Universitet
35 32 17 41
lottesen@nexs.ku.dk

Martin Hessellund Petersen
Kommunikationsmedarbejder
Center for Holdspil og Sundhed
Københavns Universitet
mpe@nexs.ku.dk
23 82 80 51

Emner