15. november 2022

Det skal være sjovt at være sund

forebyggelse

Varige livsstilsændringer tager tid og forudsætter blandt andet en høj grad af motivation hos den enkelte. Men samfundet halter bagefter i forhold til at skabe de gode rammer for danskernes sundhed. De forebyggende indsatser skal prioriteres langt højere. Sammenhængen mellem kommunale indsatser og foreningsliv skal styrkes. Og først og fremmest skal vi gøre det sjovere at være sund. Det er temaet, når Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet holder 10 års jubilæumskonference.

Man kan godt få folk til at komme op af sofaen og blive aktive på grund af sundhed, men de bliver ikke i aktiviteten, hvis den ikke er sjov, hvis der ikke er noget samvær, og hvis man ikke kan danne fællesskab.

Lektor Laila Ottesen, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.
Billede af Ældresagens instuktører, der spiller tilpasset holdspil
Ældre fra Aktivitetscenter Bispebjerg, Københavns Kommune i forbindelse med 'Den Store Holdspilsdag'.
Foto: Martin Hessellund Petersen. 

Motivation skabes af gode grin, nærvær og tætte relationer

Forskning hos Center for Holdspil og Sundhed har vist, at de sociale aspekter af træningen er vigtig, hvis mennesker skal bevare motivationen for at være fysisk aktive. Motivation skabes af det gode grin, nærværet og de tætte relationer. Det får man ved holdspil, som også har vist sig yderst effektivt til at fremme sundheden.  Derfor skal vi give flere muligheder for at få en sjov og sund livsstil ved at styrke indsatsen på folkeskoler, ungdomsuddannelser, arbejdspladser, kommunale sundhedsforløb og aktivitetscentre, hvor mennesker i forvejen er sammen. Samtidig skal vi styrke overgangen til lokale foreningsfællesskaber, hvor livsstilen kan fastholdes.

DGI og DIF: Der er potentiale i et stærkere link mellem sundhedssystem og foreningsliv

Med kommunale sundhedsforløb som eksempel er det vigtigt, at der er et tydeligt overlap mellem sundhedsforløbet og idrætsforeningerne, at lokationer og aktiviteter er genkendelige, og at der er et stort fokus på de sociale aspekter af træningen i begge tilbud. Men vi mangler stabile strukturer for at lykkes, siger formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen:

"Idrætsforeningerne deltager meget gerne i at gøre danskerne sundere, at få dem til at trives bedre og være mere aktive. Vi gør allerede en kæmpe indsats. Og hvis vi skal blive bedre til at tage imod borgere, som har deltaget i et kommunalt sundhedstilbud, så forudsætter det et styrket samarbejde mellem kommuner og lokalt foreningsliv. Det er en fælles opgave at sikre en god bro til foreningslivet, og at trænere og ledere har information og kompetencer. Det starter med et tættere samarbejde mellem foreningerne og sundhedscentrene.”

Hun bakkes op af formanden i Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, der samtidig lægger vægt på nødvendigheden af et øget politisk fokus:

I den netop overståede valgkamp har der virket til at være bred enighed om, at der er behov for at styrke danskernes sundhed. Jeg håber meget, at både forskningen, de lokale foreninger og forbundene inddrages som partnere i den proces. For idrættens organisationer repræsenterer over 2 millioner danskere og en enorm mængde viden. Yderligere er der behov for, at man fra politisk hold har fokus på at skabe et stærkere link mellem sundhedssystemet og foreningslivet. Med et stærkt foreningsliv følger et stort potentiale for bedre sundhed.

Et stærkt foreningsliv kan styrke sundheden

Professor Jens Bangsbo, der er centerleder i Center for Holdspil og Sundhed, fortæller, at man i Center for Holdspil og Sundhed har mange eksempler på, hvordan et samspil mellem det stærke danske foreningsliv og et offentlig system kan styrke sundheden. Professor Jens Bangsbo fremhæver de såkaldte ”Skjold-mænd”, som et rigtig godt eksempel på et stærkt samspil mellem offentlige sundhedsprojekter og foreningerne. De startede som et forskningsprojekt for omkring 8 år siden med et afgrænset træningsforløb på 12 uger, men de er stadigvæk i gang, fortæller Jens Bangsbo:

"Mændene blev grebet af samværet, sundheden og floorballspillet i så høj grad, at vi fik oprettet hold til dem i Boldklubben Skjold. Der førte de selv det hele videre. Det var deres fællesskab, der gjorde det – men det var også, fordi foreningslivet stod klar til at gribe dem. Når sådan noget sker, så er det, fordi det giver mening for alle parter."


Jubilæumskonference 15. november 2022

Udfordringerne med at skabe varige forbedringer i danskernes sundhedstilstand er temaet, når Center for Holdspil og Sundhed tirsdag den 15. november afholder sin 10 års jubilæumskonference. 

Se programmet for konferencen her.

Her vil effekterne af holdspil som forebyggelse og helbredelse af sygdom blive præsenteret, og udfordringerne med at sikre implementering drøftet, bl.a. i en paneldebat (kl. 15), hvor følgende deltager:

Moderator: Troels Rasmussen, direktør, Idrættens Analyseinstitut.

Center for Holdspil og Sundhed er støttet af Nordea-fonden.

Emner