21. juni 2022

Bevægelse kan booste børns kendskab til bogstavlyde

bevægelse

Når børn bevæger sig, mens de lærer bogstavlyde, så bliver de markant bedre til at genkende lydene fra de enkelte bogstaver. Det viser et nyt studie, som Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning har foretaget i samarbejde med 10 skoleklasser i Københavnsområdet.

Børn i bevægelse
Eleverne i 0. klasse på Randersgades Skole på Østerbro i København brugte hele kroppen til at forme bogstavlyde. Foto: Martin Hessellund Petersen/KU

Læsning er en kompleks og vigtig færdighed og har betydning for børn og unges muligheder for at klare sig godt i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og i andre sociale sammenhænge. Det er derfor vigtigt at udvikle læsefærdigheder i barndommen.

Børnene blev dobbelt så gode til de svære bogstavlyde

Nu har et hold forskere fra Københavns Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning sat fokus på, om bevægelse i undervisningen gør en positiv forskel for børns indlæring af bogstaverne og deres lyde.

Vores forskning viste, at børnene, der brugte hele kroppen til at forme bogstavernes lyde blev dobbelt så gode til de svære bogstavlyde, sammenlignet med børnene fra den gruppe, der havde traditionel undervisning,” fortæller ph.d.-studerende Linn Damsgaard fra Institut for Idræt og Ernæring.

Hun forklarer, at de svære bogstavlyde er fx når e i ’skole’ lyder mere som et ø, og u i ’nul’ lyder som et å og tilføjer: ”Lige bestemt de svære bogstavlyde er vigtige, for hvis børnene bliver dygtige til dem, så er det tidligere også blevet vist, at de bliver bedre til at læse.”

I projektet deltog 149 5-6 årige børn fra 0. klasse. De blev fordelt i tre grupper: En gruppe der stod op og brugte hele kroppen til at forme bogstavernes lyde, en gruppe der sad ned og formede bogstavernes lyde med hænder og arme, og en kontrolgruppe, der modtog traditionel, siddende undervisning, hvor de skrev bogstaverne i hånden.

Studiet viste også, at også eleverne som formede de svære bogstavlyde med håndbevægelser, mens de sad ned, havde en større fremgang end kontrolgruppen.  

Målet er at give begynderlæsere en god start

Lektor Jacob Wienecke fra Institut for Idræt og Ernæring stod i spidsen for studiet og forklarer baggrunden for projektet:

 ”Det overordnede supermål er at blive klogere på, hvilke metoder man kan anvende for at give begynderlæsere en god start på at læse. Og tanken er så, at hvis vi gennem leg og bevægelse kan ramme børnene, der hvor de er, og hvor deres ressourcer i virkeligheden ligger - og vi derigennem kan skabe en læringsform, der kombinerer læsning med leg - så er det virkelig godt.

Forskerne har tidligere påvist, at børnene følte sig mere motiverede af de undervisningsformer, der inkluderede bevægelse, hvilket lektor Jacob Wienecke håber på giver anledning til at inspirere lærere og skoleledere til at prioritere mere bevægelse i fagene.

Studiet undersøgte også, om der kunne findes en direkte effekt af bevægelse på børnenes læsning af enkeltord. Det kunne der ikke, hvilket blandt andet kan skyldes, at børnene var på et så tidligt stadie i deres læseudvikling, at de ikke for alvor kunne overføre deres viden om bogstavernes lyde til læsning af ord. Eller som ph.d.-studerende Linn Damsgaard beskriver det: ”Bare fordi man lærer noderne og fløjtens lyde, så bliver man ikke Michaela Petri med det samme.

Studiet er det første i verden, der undersøger effekten af at koble bevægelse til indlæring af bogstaverne og deres lyde, og er udgivet hos Educational Psychology Review under titlen Effects of Eight Weeks with Embodied Learning on 5-6 Years Old Danish Children’s Pre-reading Skills and Word Reading Skills: The PLAYMORE Project, DK

Studiet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsråd.

Kontakt

Ph.d.-studerende Linn Damsgaard
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
Mail: Linn@nexs.ku.dk
Telefon: 3050 3866

Lektor Jakob Wienecke
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
Mail: wienecke@nexs.ku.dk 
Telefon: 2443 3590

Kristian Levring Madsen
Kommunikationsansvarlig
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
Mail: kma@nexs.ku.dk
Telefon: 4048 1684

Emner