19. juni 2020

”Vores forskning og undervisning er ekstremt relevant i arbejdet med at sikre en bæredygtig fremtid”

ny institutleder

Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg overtager pr. 1. juli 2020 stillingen om institutleder på Institut for Idræt og Ernæring efter at have været ansat på samme institut siden 2001. Nikolai B. Nordsborg har en stærk forsknings- og undervisningsprofil inden for Instituttets fagområde, samt et veludviklet nationalt og internationalt netværk. Siden 2017 har Nikolai ledet instituttets Sektion for Integrativ Fysiologi.

Med ansættelsen af Nikolai Nordsborg har man rekrutteret en af instituttets egne profiler til at videreføre og udvikle kerneaktiviteterne. Nikolai Nordsborg har bl.a. forsket i muskelfunktion, kredsløb og monitorering af det individuelle respons i fx anti-doping studier og har de seneste år opbygget et internationalt anerkendt anti-doping forskningsmiljø på instituttet.

Nikolai har stor undervisnings- og vejledningserfaring på alle niveauer og har desuden varetaget ledelsen af instituttets største sektion siden 2017 og leveret markante bidrag til Instituttets udvikling bl.a. igennem arbejdet for at skabe tidssvarende idrætsfaciliteter. Han ser meget frem til at overtage ansvaret for Institut for Idræt og Ernærings fremtidige udvikling.

Nikolai Nordsborg er Institut for Idræt og Ernærings nye institutleder
Nikolai Nordsborg er Institut for Idræt og Ernærings nye institutleder

Jeg glæder mig meget til at få lov at stå i spidsen for det vigtige arbejde som Institut for Idræt og Ernæring står for. Vores forskning og undervisning er ekstremt relevant på mange fronter – ikke mindst i arbejdet med at sikre en bæredygtig fremtid med høj livskvalitet for så mange mennesker som muligt. Vores arbejde har den utroligt vigtige afledte effekt at spare samfundet for meget store udgifter, som ellers truer sundhedssystemet. Jeg opfatter det som en ære at få lov at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af et internationalt førende Institut,” siger Nikolai Nordsborg.

Forskningssektionernes faglige forskellighed er en stor styrke

Institut for Idræt og Ernæring har seks forskningssektioner med stor faglig diversitet, fortæller Nikolai Nordsborg:

Diversiteten i de seks forskningssektioner er en absolut styrke. Jeg vil sige, at vi kan næsten alt inden for feltet. Fra den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsforskning, over de molekylære sammenhænge, der omsætter fysisk aktivitet til sundhed og til store kliniske ernæringsforsøg med flere hundrede forsøgsdeltagere. Vi har både et bredt perspektiv på verden og et perspektiv, der går i dybden med nogle af de ting, der berører os alle sammen; vores sundhed og trivsel, hvad vi spiser, og hvordan vi bevæger os,” siger Nikolai Nordsborg og fortsætter:

"Vores faglighed er af højeste internationale kvalitet, som vist ved vores utroligt relevante forskningsbaserede implementeringsaktiviteter i samfundet, vores mange toneangivende publikationer, den flotte førsteplads på Shanghai Ranking-listen m.m. Det skal vi arbejde hårdt for at bevare og udvikle. Vi skal også i fremtiden måle os selv på højeste internationale niveau - både hvad angår forskning, undervisning og formidling af vores viden. Vi skal forsætte med at være absolut relevante for samfundet.

Derfor vil samarbejdet med relevante eksterne aktører inden for sundhed, idræt og ernæring også i fremtiden blive prioriteret meget højt, fastslår Nikolai Nordsborg.

Stærke forskningsmiljøer og en effektiv administration

Nikolai Nordsborg har været en del af Institut for Idræt og Ernæring, siden han i 1995 blev indskrevet som studerende på idrætsuddannelsen på det som dengang hed Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Han blev cand. scient. i human fysiologi i 2001, arbejdede ét år med patientrettet muskelforskning i Tyskland og færdiggjorde sidenhen sin ph.d. i 2005. I 2008 blev han ansat som adjunkt og opnåede lektorkvalifikation i 2009.

Der er ingen tvivl om, at jeg føler, jeg kender alle hjørner af instituttet,” siger Nikolai Nordsborg og fortsætter: ”Institut for Idræt og Ernæring er en stærk og veldrevet organisation. Vi har stærke forskningsmiljøer og en effektiv administration. Det skal vi værne om. Som uddannelses- og forskningsinstitution er vi altid i bevægelse - og det skal vi fortsat være. I disse år står vi over for en række markante generationsskifter, og det er min topprioritet, at instituttet kommer stærkt ud af denne spændende overgangsfase. Samtidig har vi en stor opgave i at sikre tidsvarende faciliteter til vores studerende og forskere.

Om Nikolai Nordsborg

Nikolai Nordsborg er hoved- eller medforfatter på 85 videnskabelige artikler. I perioden 2011 – 2020 har han ledet eller koordineret mere end 40 forskellige forskningsprojekter, arbejdet med alt fra patienter til olympiske atleter og har derigennem stor erfaring med eksternt samarbejde om forskning. Han har gennemført forskningsprojekter i samarbejde med mange internationale partnere som fx World Anti-Doping Agency (WADA), Partnership for Clean Competition, anti-doping laboratorier i Norge, Tyskland, Schweiz, USA såvel som nationale partnere som fx Forsvaret, Sundhedsstyrelsen, DIF, DGI, Team Danmark, Anti-Doping Danmark og flere andre. Han er bl.a. medlem af ’Performance Hematology Working Group’ i ’Partnership for Clean Competition’, som er verdens største bidragsyder til forskning inden for anti-doping.

Nikolai Nordsborg har vejledt mere end 80 bachelorstuderende, mere end 50 kandidatstuderende og 8 ph.d.-studerende og post doc’s. Han underviser ofte på de praktiske og teoretiske forløb på uddannelsen i Idræt og Fysisk Aktivitet og har blandt andet i mange år årligt undervist 130 studerende i vandidræt og svømning.

Nikolai er gift med Rikke, med hvem han har børnene Jonatan på 10 år og Silje på 8 år.

Emner