13. maj 2020

Middelhavskosten ændrer tarmbakterier og sænker kolesterol

tarmbakterier

Mere grønt og mindre kød er ikke blot til gavn for klimaet, men sandsynligvis også gavnligt for dine tarmbakterier og din sundhed. Det viser et nyt studie foretaget af et internationalt forskerhold med deltagelse fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Tidligere studier har vist, at middelhavskosten mindsker forekomsten af hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Maden er kendetegnet ved et højt indtag af olivenolie, grøntsager, frugt, nødder, fuldkorn, og fisk, men et lavt indtag af kød. Nu har et internationalt hold af forskere undersøgt, hvordan middelhavskosten ændrer fordøjelsen og sundheden hos overvægtige.

Middelhavskosten sænker kolesterol

Resultaterne viste, at hvis man har spist den mad, som vi typisk spiser i Vesteuropa og USA - bestående af fødevarer fulde af energi, med meget fedt og sukker, samt et lavt indtag af grøntsager og frugt – og omlægger til en typisk middelhavskost, så fører dette allerede efter 4 uger til et lavere niveau af kolesterol i blodet på trods af uændret kalorieindtag, en uændret fordeling af makronæringsstoffer som kulhydrater og proteiner og en uændret fysisk aktivitet.

Dette opfattes som sundhedsfremmende, da højt kolesterol er en velkendt risikofaktor for hjertekarsygdomme. Dog var det afgørende, i hvor høj grad forsøgsdeltagerne omlagde kosten:

- Effekten af middelhavskosten på kolesterol er i tråd med andre studier, hvor man har set, at en plantebaseret kost sænker kolesterol i blodet. Selvom faldet i kolesterol på 4 uger ikke var stort i et klinisk perspektiv, så kunne vi se, at faldet afhang af, i hvor høj grad deltagerne fulgte middelhavskosten. Faldet i kolesterol kan være én af årsagerne til, at middelhavskost mindsker risikoen for alvorlig hjertekarsygdom, forklarer professor Lars Ove Dragsted, der sammen med adjunkt Henrik Munch Roager fra Institut for Idræt og Ernæring, deltog i forskningsprojektet.

Mere grønt ændrer tarmbakterierne

Kostomlægningen førte også til en fordobling af indtag af kostfibre. Dette bevirkede at der kom flere af de gavnlige tarmbakterier, som er specialiseret i nedbrydning af kostfibre. Samtidig fortrængtes bakterier, som typisk er blevet forbundet med tarmsygdomme. Det var også klart, at bakterierne ændrede nedbrydningen af maden:

- Middelhavskosten gjorde, at tarmbakterierne ændrede deres aktivitet i tarmen. Ved at måle små molekyler i deltagernes afføring, blod og urin kunne vi se, at bakterierne i mindre grad nedbrød proteiner i tarmen. Tarmbakteriers nedbrydning af proteiner i tarmen er forbundet med dannelsen af en række potentielt skadelige molekyler, så det er positivt, at en kostomlægning mindskede dette, forklarer adjunkt Henrik Munch Roager fra Institut for Idræt og Ernæring og fortsætter:  

- Den ændrede aktivitet skyldes ikke et mindre indtag af protein, men snarere det øgede indtag af kostfibre som følge af øget indtag af grøntsager, frugt, nødder og fuldkorn. Vores resultater understreger, at tilgængeligheden af kostfibre i tarmen i høj grad bestemmer tarmbakteriernes aktivitet.

Vi tror, at ændringer i disse små molekyler kan være fremtidens nøgle for at forstå, hvordan kosten via tarmbakterier påvirker vores sundhed

adjunkt Henrik Munch Roager

Det er kendt, at molekyler dannet af tarmbakterierne kan optages i tarmen og transporteres rundt i kroppen via blodet. Mens nogle molekyler ingen forskel gør for vores sundhed, så fungerer andre molekyler som signalstoffer, der kan kommunikere med vores celler og dermed påvirke vores fysiologi.

- Vi tror, at ændringer i disse små molekyler kan være fremtidens nøgle for at forstå, hvordan kosten via tarmbakterier påvirker vores sundhed. Eksempelvis så vi, at det øgede indtag af nødder gjorde, at bestemte tarmbakterier producerede en række molekyler, som menes at være gavnlige for tarmens celler og immunforsvar, forklarer adjunkt Henrik Munch Roager.

Resultaterne er netop udgivet i det førende internationale tidsskrift Gut under titlen: ‘Mediterranean diet intervention in overweight and obese subjects lowers plasma cholesterol and causes changes in the gut microbiome and metabolome independently of energy intake’.

Fakta om studiet

Studiet blev udført som et 8-ugers interventionsstudie, hvor 82 overvægtige deltagere ved lodtrækning blev fordelt til at spise enten deres almindelige mad eller en personlig skræddersyet middelhavskost med uændret energiindtag og uændret fordeling af makronæringsstoffer.

Interventionsstudiet blev udført på Università degli Studi di Napoli Federico II, Italien som en del af projekt DINAMIC (Diet-inducedArrangement of the gut Microbiome for the improvement of Cardiometabolic health”). Der var var en del af European Joint Programming Initiative, “A Healthy Diet for a Healthy Life” (JPI HDHL) – Joint Action “Intestinal Microbiomics” blandt andet finansieret af Innovationsfonden. Det internationale forskningshold bestod af forskere fra Københavns Universitet, Università degli Studi di Napoli Federico II i Italien, samt Metagenopolis i Frankrig.

Emner