12. august 2020

Calcium og sunde tarme skal styrke knoglerne

knogleskørhed

Mange knoglebrud blandt ældre kvinder skyldes afkalkning af kroppen efter overgangsalderen. Nu skal et nyt fødevarekoncept sikre en bedre optagelse af calcium og dermed styrkelse af knoglerne. Projektet udføres af forskere fra Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Fødevarevidenskab, begge Københavns Universitet og Videnscenter for Knoglesundhed, Sjællands Universitetshospital i samarbejde med Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og Arla Foods Ingredients.

Foto: Servier Medical Art
Foto: Servier Medical Art

For kvinders vedkommende sætter afkalkning af kroppens knogler særligt ind efter overgangsalderen, og det skønnes, at hver tredje kvinde i Danmark vil få knoglebrud, som skyldes knogleskørhed (osteoporose). For den enkelte person er det en udfordring at vedligeholde knoglemassen. Samfundets omkostninger beløber sig alene i Danmark til omkring 12 milliarder kroner om året i behandling af skader, genoptræning, hjemmehjælp mv.

I et nyt forskningsprojekt, der har fået bevilling fra Innovationsfonden, vil forskere fra Institut for Idræt og Ernæring (KU), Institut for Fødevarevidenskab (KU) og Videnscenter for Knoglesundhed ved Sjællands Universitetshospital i samarbejde med Institut for Fødevarer (AU), USDA Western Human Nutrition Center og Arla Foods Ingredients nu udvikle en ny type fødevareingrediens.

Biprodukt fra osteproduktion er rig på kalk

Forskerne vil undersøge effekten af dagligt indtag af et biprodukt fra osteproduktionen på knoglestatus blandt kvinder efter overgangsalderen. Biproduktet vallepermeat - der stammer fra osteproduktion, har et højt indhold af calcium (kalk) og andre mineraler fra mælken og er særdeles rig på laktose (mælkesukker) - kombineres med udvalgte kostfibre.

Kostfibrene er kendt for at stimulere bakterierne i tarmsystemet, og netop kombinationen af vallepermeat og kostfibre skal skabe et miljø i tarmen, der gavner optagelsen af calcium fra tarmen og således bidrage til at styrke knoglerne blandt særligt sårbare grupper.

400 kvindelige forsøgspersoner

Fra Institut for Idræt og Ernæring deltager professor Inge Tetens og ph.d.-studerende Majbritt Hybholt Hare. Fra Videnscenter for Knoglesundhed deltager centerleder, overlæge og klinisk lektor Mette Friberg Hitz. Sammen vil de i et 1-årigt interventionsstudie undersøge, hvordan mælkecalcium optages, samt i hvilket omfang det vedligeholder og styrker knoglerne hos 400 kvinder efter overgangsalderen. Dokumentation for dette findes ikke i dag, og den nye viden vil være af stor betydning for at forebygge tabet af knoglemasse.

Potentiel reduktion af knoglebrud

Lykkes det at dokumentere den positive effekt af den nye ingrediensløsning, vil projektet kunne bidrage til at reducere det store antal af knoglebrud, der hvert år betyder utallige sygehusindlæggelser, sygedage og ikke mindst nedsat livskvalitet hos mange mennesker.

Desuden vil projektet give ny viden om betydningen af tarmmiljøet som en vigtig faktor for vores sundhed og velbefindende. Projektet benytter avancerede teknikker til at studere tarmmiljøet - såkaldte metabolomics og tarmmikrobiom-teknikker sammen med machine learning. Sidstnævnte sker i samarbejde med amerikanske forskere. Endelig vil projektet være med til at sikre en optimeret ressourceudnyttelse i mejeriindustrien, da man kan bruge spildprodukter fra osteproduktionen.

Emner