7. april 2020

Idræt og fysisk aktivitet mest populære uddannelse på SCIENCE

optagelse

268 unge har søgt ind på bacheloruddannelsen Idræt og Fysisk Aktivitet via kvote 2. Det er en stigning på 55% i forhold til 2019.

Alle bacheloruddannelser på SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har oplevet en stigning i kvote 2-ansøgninger. Forklaringen skal formentlig blandt andet søges i ændrede optagelsesprocedurer på Københavns Universitet for kvote 2-ansøgere, samt i at det ikke længere er et krav for kvote 2-ansøgere at eksamensgennemsnittet ved den adgangsgivende eksamen er minimum 6.

Studerende på Idræt og Fysisk Aktivitet

Topscoreren på SCIENCE er – igen i år – Idræt og fysisk aktivitet, hvor samlet set 268 har søgt ind på uddannelsen. Det er en stigning på 55 % i forhold til sidste år. 149 af disse har søgt uddannelsen som 1. prioritet, hvilket er en stigning på 45% i forhold til 2019. institut for Idræt og Ernæring har 26 kvote 2-pladser, så en del af ansøgerne må desværre finde andre steder at uddanne sig.

Fra interesse til uddannelse

Lektor og studieleder Eva Wulff Helge mener, at årsagen til de mange ansøgere skal findes i en kombination af en uddannelse af høj kvalitet, og at særligt praksiselementet gør, at mange ansøgere kan se et direkte link fra deres personlige interesser til deres uddannelse:

"Vi ved fra den seneste dimittendundersøgelse fra 2019, at vores studerende synes, at uddannelsen er kendetegnet ved høj kvalitet og dygtige undervisere. Det er selve fundamentet for en stærk og populær uddannelse. En del af årsagen til at vi år efter år så oplever et stort antal ansøgere er nok også, at man kan gøre sin interesse til sin uddannelse. Jeg tænker, at det er lidt det samme, der gør sig gældende for datalogi, som også oplever stor søgning. Desuden er praksis vægtet højt i bachelordelen, hvilket vi ved tiltrækker mange. Og så er både samfundsrelevansen og sundhedsaspektet indlysende."

Uddannelserne med næstflest ansøgere samlet set er Datalogi (253) og uddannelsen med næstflest 1. prioritetsansøgninger er Forsikringsmatematik (97).

Emner