26. oktober 2020

Bevægelse, samvær og livsduelighed for personer med udviklingshandicap

Life skills

Filmen giver et indblik i et forskningsprojekt, der undersøger om længerevarende idrætsdeltagelse kan skabe positiv og markant forandring for personer med udviklingshandicap og kognitive, psykiske, sociale og motoriske udfordringer. Projektet baseres på et samarbejde mellem ’Idrætsskolen – for voksne med Udviklingshandicap’ og Institut for Idræt og Ernæring.

Idrætsskolen – for voksne med Udviklingshandicap er et dagtilbud for personer med en psykisk udviklingshæmning . Eleverne er personer med forskellige grader af udviklingshandicap, eksempelvis personer med Downs syndrom, personer på autismespektret og Cerebral Parese (der i enkelte tilfælde kan forsage psykisk handicap), og repræsenterer dermed en gruppe med en bred vifte af udfordringer. Den vigtigste opgave for skolen er at løfte elevernes kompetenceniveau og at gøre dem til endnu mere livsduelige individer. Idrætsskolen tilbyder et undervisningsforløb der gennem 40 uger anvender mange forskellige former for idræt og socialt samvær til at opnå dette.

40 intense uger med varierende idrætstilbud

Idrætsskolen – for voksne med Udviklingshandicap og Institut for Idræt og Ernæring er derfor gået sammen om at undersøge, om et 40 ugers intenst og varieret idrætstilbud kan skabe en positiv og markant forandring for personer med udviklingshandicap og medfølgende kognitive, psykiske, sociale og motoriske udfordringer.

Projektet har været ramt af udfordringer relateret til nedlukningerne under Covid19-epidemien, hvilket betyder, at nogle dele af projektet ikke kunne gennemføres, men heldigvis har andre dele båret frugt. I filmen giver eleverne Caroline og Amanda et indblik i, hvad det betyder for dem at medvirke i projektet, samtidig med at filmen giver et indblik i en del af de test og idrætsaktiviteter, som eleverne deltager i. Lektor Helle Winther og lektor Jacob Wienecke bidrager med baggrunden for projektet og den viden, der ligger til grund.

Forskerne forventer at projektet kan dokumentere om og hvordan idrætten kan øge livsdueligheden for mennesker med udviklingshandicap. På sigt er det målet, at projektets konklusioner skal anvendes til at udvikle specifikke anbefalinger til gavn for undervisere, målgruppen og kommuner.

Der savnes viden om effekten på lang sigt

Der mangler stadig studier, der undersøger og dokumenterer de længerevarende effekter af et idrætstilbud til personer med udviklingshandicap. Dette projekts enestående format vil være det første i verden til at undersøge og frembringe viden om, hvilken effekt et periodisk idrætstilbud har senere i livet for personen med udviklingshandicap; bliver vedkommende mere aktiv, trives han eller hun bedre og fastholdes de kompetencer, som personen har erhvervet sig ved at deltage i langvarig idrætsdeltagelse? En sådan viden vil skabe den optimale baggrund for at udvikle præcise anbefalinger til undervisere og praktikere – og der arbejdes derfor på at skabe finansiering til at skabe mere viden.

Projektet gennemføres blandt andet af videnskabelig assistent Laurits Munk Højbjerg (daglig ansvarlig), videnskabelig assistent Rosita Olvhøj og idrætsstuderende Kathrine Elsig Jensen.

Filmen er produceret af Emilie Thejls-Madsen / SCIENCE Kommunikation.

Læs mere om projektet Bevægelse, samvær og livsduelighed for personer med udviklingshandicap.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Emner