3. april 2019

Postdoc Henrik Roager modtager pris for sit bidrag til ernæringsvidenskaben

Pris

’BNF Drummond Early Career Scientist Award’ uddeles til en forsker som betragtes som et særligt talent indenfor ernæringsvidenskaben. I år faldt valget på postdoc Henrik Roager fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

British Nutrition Foundation (BNF) uddeler en gang om året prisen til en yngre forsker, som har markeret sig internationalt med markante bidrag til ernæringsvidenskaben, har potentiale for at drive og udvikle ernæringsvidenskaben i fremtiden, og evner til at kommunikere sin videnskabelige indsigt.

Henrik Roager i laboratoriet

Postdoc Henrik Roager er blevet udvalgt på baggrund af sin forskning i sammenhængen mellem tarmbakterier, kost og sundhed. Henrik Roager er, som en del af sektionen for Klinisk og forebyggende ernæring, tilknyttet flere projekter, herunder EU-projektet DINAMIC (Diet-induced Arrangement of the Gut Microbiome for Improvement of Cardiometabolic Health); BIFIDO der undersøger sammenhænge mellem amning, bifidobakterier og udviklingen af ​​immunforsvaret tidligt i livet og MIGLUCOSE, der undersøger sammenhængen mellem tarmbakterier og blodsukkerniveauer efter et måltid.

Anerkendelse af forskning på højt internationalt niveau

Professor, dr. med. Arne Astrup, institutleder på Institut for Idræt og Ernæring, er meget begejstret for den anerkendelse, der ligger i prisen:

På Institut for Idræt og Ernæring er det en vigtig del af vores strategi at tiltrække de dygtigste yngre forskere, som skal præge udviklingen i ernæringsforskningen mange år fremover. Derfor er British Nutrition Awards pris til Henrik Roager en særdeles vigtig anerkendelse af den indsats som især fokuserer på tarmbakterier og sundhed,” siger Arne Astrup og fortsætter:

I særdeleshed er prisen en anerkendelse af den forskning på meget højt internationalt plan, som Henrik Roager udfører – men det også en anerkendelse af instituttets høje forskningsniveau og det arbejde, som det videnskabelige miljø på instituttet udfører hver eneste dag.

Inspiration for de yngre forskere

Også professor Lars Dragsted, sektionsleder for Klinisk og forebyggende ernæring, blev glad for nyheden om prisen, og han ser bl.a. prisen som et udtryk for Henrik Roagers og instituttets stærke samarbejde med DTU Fødevareinstituttet

”Sektion for Klinisk og Forebyggende Ernæring har for nylig sat gang i store nationale og internationale samarbejder om samspillet mellem tarmens mikrobiota, kost og metabolisme. Henrik Roager har i et samarbejde mellem bl.a. Institut for Idræt og Ernæring og DTU Fødevareinstituttet bidraget helt centralt til denne satsning.

Det er jo dejligt at se, at Henrik Roager nu også får stor international anerkendelse for sit betydningsfulde og dedikerede arbejde, sådan som denne britiske ernæringspris for de mest lovende unge forskere jo er et udtryk for. Den glæde deler alle i sektionen og den inspirerer helt sikkert også mange af de andre yngre forskere.”

Med prisen følger en invitation til British Nutrition Foundations årlige møde i London i november, hvor prisoverrækkelsen vil finde sted, et mindre honorar, samt en invitation til at skrive en artikel til tidsskiftet Nutrition Bulletin. 

For mere info om prisen og Henrik Roagers forskning
Kontakt postdoc Henrik Munch Roager, hero@nexs.ku.dk, tlf.: 2548 0699.

Emner