19. december 2019

Nyt initiativ skal sikre flere kvindelige ledere i international topidræt

køn

Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet medvirker i SWinG-programmet; en mentorordning, der skal understøtte kvinder, som ønsker at blive beslutningstagere inden for europæisk topidræt.

Billede af kommende idrætsledere
De tyve kommende idrætsledere blev samlet på Institut for Idræt og Ernæring i november måned 2019.

Blot seks procent af præsidentembederne i de internationale sportsforbund verden over bestrides af kvinder. Ifølge SWinG - Supporting Women in Achieving their Goals - findes der en næsten tilsvarende kønsfordeling i bestyrelseslokaler og på lederposter i hele den organiserede idrætsverden. Det vil SWinG være med til at ændre på.

Stærkere bestyrelser i sidste ende

I bestræbelserne på at skabe større mangfoldighed er 20 ambitiøse kvinder fra den europæiske idrætsverden blevet udvalgt til projektet som såkaldte mentees. Her får de tilknyttet en mentor, som er en profil fra det private erhvervsliv, og som skal hjælpe dem til tops i idrætsorganisationerne.

Med kvaliteten af vores mentorer og ambitionerne hos vores mentees har vi muligheden for at udløse et stort uforløst potentiale,” siger adjunkt Adam Evans fra Institut for Idræt og Ernæring. Han fortsætter: ”Formålet er, at styrke den enkelte mentees færdigheder og selvtillid, så de bliver klædt på til at være bestyrelseskandidater, uanset hvilken organisation, de vælger. I sidste ende vil de enkelte bestyrelser blive mere kompetente og relevante, når de bliver mere repræsentative for det samfund, som omgiver dem.”

22 europæiske lande er repræsenteret blandt de 40 udvalgte mentees og mentorer. Mentee og mentor har mulighed for at mødes flere gange i løbet af de 18 måneder, hvor mentorordningen løber. Projektet er delvist finansieret af Erasmus +, der er EU's program til støtte for uddannelse, træning, ungdom og sport i Europa. 

Det er professor emeritus Gertrud Pfister og adjunkt Adam Evans, der repræsenterer Institut for Idræt og Ernæring i SWinG-programmet. Programmet ledes af French Federation for Company Sport med støtte fra ni andre nøglepartnere. Alle de involverede parter og de tyve mentees mødtes i København fra 7. til 10. november 2019. Parterne havde til opgave at forberede forskningen og udveksle de værktøjer, som de tilknyttede mentees skal gøre brug af, og som vil være afgørende for projektets succes og potentielle gentagelse.