15. august 2019

Holdspil og fællesskab skal løse sundhedsudfordringer i samfundet

Ny bevilling

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet skal også i fremtiden udvikle koncepter, der gennem holdspil og aktive fællesskaber fastholder unge i idræt, skaber bedre mental sundhed, bekæmper livsstilssygdomme og sikrer ældre et aktivt seniorliv. Indsatsen bliver støttet med 28,5 mio. kr. fra Nordea-fonden.

Billede fra Holdspilsdagen i Aalborg 2017. Fotograf: Anne Mette Welling
Holdspil skaber fællesskaber på tværs af målgrupper. Billede fra Holdspilsdagen i Aalborg 2017. Fotograf: Anne Mette Welling.

I Center for Holdspil og Sundhed (CHS) har man siden 2012 udviklet en solid viden om holdspils potentiale for at fremme sundhed og trivsel, og forskningen er gennem årene, i nært samarbejde med en lang række parter, blevet omsat til motionskoncepter via holdspilskommuner, uddannelsesmateriale, workshops m.m.

Læs historien og lyt til podcasten om, hvordan Gentofte Kommune og Jægersborg Boldklub – i samarbejde bl.a. Center for Holdspil og Sundhed, Diabetes- og Hjerteforeningen og DBU - etablerede et idrætstilbud til mænd over 60 år.

Holdspil skal forebygge sygdom og forbedre trivsel 

På baggrund af en uddeling fra Nordea-fonden på 28,5 mio. kr. styrkes denne indsats nu, så CHS fremover skal fokusere specifikt på at udvikle holdspilsbaserede koncepter, der kan løse brede samfunds- og sundhedsmæssige udfordringer.

Vi er med denne nye uddeling blevet tildelt et stort ansvar. Det er helt nyt, at vi nu skal adressere aktuelle og brede sundhedsdagsordener for at finde samfundsmæssige løsninger på, at idrætsdeltagelsen falder blandt de unge, at flere lever med livsstilssygdomme, dårlig trivsel og ensomhed, og at behandlingsbehovet for de ældre stiger med alderen,” siger leder af Center for Holdspil og Sundhed professor Jens Bangsbo og fortsætter:

Men vi har både viden og erfaringer der fortæller os, at der er begrundet håb om, at holdspil kan forebygge disse sygdomme og forbedre risikogruppernes helbred og livskvalitet. Så vi tror på, at vi kan løse vores del af opgaven og er meget taknemmelige for, at Nordea-fonden har tillid til, at vi kan være en væsentlig aktør i løsningen af dette.

En fælles indsats

Den kommende udvikling af koncepter, skal – som hidtil i Center for Holdspil og Sundhed – foregå i et nært samarbejde med adskillige aktører med samme interesser herunder mindst 50 kommuner, patientforeninger, Ældre Sagen, Dansk Skoleidræt, og en lang række af Danmark største idrætsorganisationer, såsom DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, DBU og DHF. Det er netop dette samarbejde, den fælles indsats, og centrets hidtidige succes med udvikling og implementering af viden, der er grundlaget for, at Nordea-fonden nu støtter en ny indsats, siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen:

”Holdspil skaber sundhed, trivsel, fællesskab og læring. Center for Holdspil og Sundhed har succes med at omsætte forskning i holdspils potentiale til attraktive motionskoncepter og aktive fællesskaber. Arbejdet adresserer en aktuel samfundsdagsorden og en god samarbejdstilgang for at nå bredt ud til danskerne med skræddersyede koncepter for en fysisk aktiv livsstil.”

Billede fra Bryggergården i Otterup. Fotograf: Heidi Pagaard
Selv små mængder fysisk aktivitet kan gøre en stor forskel for ældre. Billedet er fra Plejecenter Bryggergården i Otterup, NordFyns Kommune. Fotograf: Heidi Pagaard.

Uddelingen fra Nordea-fonden til Center for Holdspil og Sundhed løber fra 2019 til 2024, hvorefter centret vil blive fuldt forankret på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Der bliver i starten af 2020 afholdt et arrangement for at præsentere, drøfte og i fællesskab udvikle de nye aktiviteter i Center for Holdspil og Sundhed. Følg nyhedsbrevet for mere information.

Om Center for Holdspil og Sundhed

Center for Holdspil er unikt, fordi det samarbejder med en lang række partnere uden for forskningsverdenen og herigennem er lykkedes med at skabe en ny vidensbaseret sundhedsdagsorden, hvor holdspil målrettet benyttes for at fremme deltagernes trivsel. Der er i dag etableret tre holdspilskommuner og 58 af landets kommuner har deltaget i centrets projekter og arrangementer. Flere end 1600 fagfolk har deltaget i CHS’s arrangementer.

Det anslås, at CHS – gennem bidrag til udvikling af koncepter som motionsfloorball, fodboldfitness og ’Bevæg Dig For Livet’ - har medvirket til at gøre 20.000 inaktive personer aktive. Centeret har pt. udgivet ikke mindre end 113 videnskabelige artikler.  

Center for Holdspils fem fokusområder fra 2019 – 2024

  • Holdspil og positive fællesskaber for unge.
  • Holdspil til forbedring af trivsel for personer med livsstilsudfordringer.
  • Holdspil til fremme af trivsel og funktion hos personer med udfordringer med mental sundhed.
  • Fra alderdom til aktivt seniorliv.
  • Sikring af den optimale implementering af holdspil.