20. december 2019

Global håndtering af overvægt kan have positiv indflydelse på klimaet

Klima

Det stigende antal mennesker på jorden fører til et større forbrug af fødevarer, mere transport og er en stor udfordring for klimaet. Nu har forskere fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet m. fl. udarbejdet en analyse, der viser, at det globale overvægtsproblem kan forværre den menneskeskabte CO2-byrde. En samlet håndtering af overvægt kan derfor ikke blot have positiv effekt på forekomsten af diabetes og hjertekarsygdomme, men også have en positiv indflydelse på klimaet.

CO2 sky

Alle dyr og planter, der optager ilt, udskiller samtidig CO2 (kuldioxid) som en helt naturlig del af processen. Produktionen af CO2 er blandt andet afhængig af den gennemsnitlige kropsstørrelse, og mennesker med større kropsstørrelse - uanset om de er bodybuildere eller svært overvægtige - har derfor en større CO2-produktion end mennesker med lille kropsstørrelse.

Vedligeholdelse af en stor kropsstørrelse forudsætter også en større produktion og transport af mad og drikke til individet. Tilsvarende er transport af tungere mennesker forbundet med øget forbrug af fossile brændstoffer. Dette resulterer i yderligere udledninger af CO2 og andre drivhusgasser. Det nye studie anslår, at svær overvægt på verdensplan samlet set bidrager til ekstra 700 megatons CO2-udledning pr. år, hvilket svarer til 1,6 procent af alle menneskeskabte udledninger.

Behandling af overvægt forudsætter en koordineret indsats

Udbredelsen af overvægt er i vid udstrækning et strukturelt problem, etableret af et samfund som fremmer, at man indtager mere energi end man forbrænder. Derfor kan studiet medvirke til at understrege vigtigheden af en koordineret indsats, siger en af forskerne bag analysen lektor ved Institut for Idræt og Ernæring Faidon Magkos:

”Alle myndigheder, virksomheder og organisationer der er involveret i overvægtsproblematikken, direkte eller indirekte, bør tage disse resultater i betragtning. Fødevareproducenter skal producere grønnere fødevarer. Regeringer og politikere skal planlægge og føre en politik, der fremmer sunde valg fx i forhold til madordninger og byplanlægning. Og læger og diætister skal lægge vægt på sundere fødevarevalg, såsom diæter rige på fuldkorn og fibre fra frugt og grøntsager, snarere end at de skal lære deres patienter at tælle kalorier.”

Fysisk aktivitet leder også til øget CO2-udledning

Forfatterne til studiet understreger samtidig, at det er afgørende, at denne nye viden ikke fører til øget stigmatisering af overvægtige:

Mange overvægtige lider allerede under en nærmest strukturel diskrimination i samfundet, og adskillige undersøgelser har dokumenteret, at mange, negative stereotyper forbindes til overvægtige. Det er absolut afgørende, at den nye viden ikke leder i den retning”, slår institutleder på Institut for Idræt og Ernæring professor, dr. med Arne Astrup fast. Han fortsætter: "Når vi er fysisk aktive, så er det også forbundet med en øget produktion af CO2, men ingen vil nogensinde tænke på at stigmatisere mennesker, der træner. Heller ikke selvom fysisk aktivitet ofte er et resultat af et aktivt tilvalg – modsat svær overvægt.”

Studiet tydeliggør derfor vigtigheden af at agere på de underliggende strukturer, der er afgørende for udviklingen af den globale overvægtsepidemi, slutter Arne Astrup: ”Vores studie viser, at det er vigtigt, at vi gør noget. For det er ikke bare forekomsten af diabetes og hjertekarsygdomme og samfundets sundhedsomkostninger, vi kan gøre noget ved, hvis vi lærer at håndtere det globale overvægtsproblem. Det er også vores pt. største udfordring; klimaet."

Metoden bag studiet

For at vurdere virkningen af svær overvægt på klimaet brugte forskere standarddefinitionerne af svær overvægt/fedme (BMI større end 30 kg/m2) og normalvægt (BMI mindre end 25). Der blev foretaget beregninger af den ekstra udledning af drivhusgasser (kuldioxid, metan og nitrogenoxid) fra det øgede stofskifte, den øgede fødevareproduktion og -forbrug og det øgede brændstof, der blev brugt til at transportere den større kropsvægt for mennesker med svær overvægt.

Sammenlignet med et individ med normal vægt, fandt forskere, at – hos en person med svær overvægt – førte et højere stofskifte til en udledning af ekstra 81 kg CO2 pr. år, et større mad- og drikkevareforbrug førte til ekstra 593 kg CO2 pr. år fra, og bil- og lufttransport førte til ekstra 476 kg CO2 pr. år. Samlet set er svær overvægt dermed forbundet med en forhøjelse af udledningen af drivhusgasser på ca. 20 procent sammenlignet med mennesker med normal vægt. Derfor er det vigtigt med en samlet håndtering af det globale overvægtsproblem.

Undersøgelsen med titlen The Environmental Foodprint of Obesity  offentliggøres i det anerkendte internationale tidsskrift ’Obesity’. Studiet er finansieret internt på Institut for Idræt og Ernæring.

Emner