6. juli 2018

Ny rapport opsamler al tilgængelig viden om behandling af svær overvægt

overvægt

Institut for Idræt og Ernæring fra Københavns Universitet har udarbejdet rapporten ”Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt. En litteraturgennemgang” for Sundhedsstyrelsen. Rapporten opsamler al tilgængelig viden om danske og internationale behandlingstiltag overfor svær overvægt. Den viser, at livsstilsinterventioner virker – specielt hvis de foregår over lang tid og både inkluderer kostomlægning, øget fysisk aktivitet og generel adfærdsændring – men også, at der er mangelfuld viden omkring langtidseffekten af interventionerne.


Siden efteråret 2016 har Sundhedsstyrelsen arbejdet på en indsats, der skal understøtte videreudviklingen af tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt. Formålet med indsatsen er at sikre ensartede tilbud af høj kvalitet i landets kommuner og regioner. Som led i arbejdet, har Institut for Idræt og Ernæring udarbejdet en oversigt over den fulde forskningsbaserede viden på området for Sundhedsstyrelsen.

“Rapporten viser, at det er muligt at introducere klinisk relevante vægttab blandt både børn og unge, voksne og ældre ved konventionel behandling med kost, motion og adfærdsændringer. Det er dog endnu kun hos de voksne, at vi med sikkerhed kan sige, at vægttab og motion også reducerer risikoen for udvikling af type-2 diabetes og dødelighed” siger lektor ved Institut for Idræt og Ernæring, Thomas Meinert Larsen, der stod i spidsen for rapporten.

Næste step i Sundhedsstyrelsens arbejde er, at de i samarbejde med en række eksperter og aktører udvikler anbefalinger for tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt. Også her deltager Institut for Idræt og Ernæring. På baggrund af den nuværende viden både kan og bør man øge indsatsen overfor svær overvægt, men der er også behov for mere forskning på området, understreger lektor Thomas Meinert Larsen:

”Der er et stort behov for yderligere forskning, særligt omkring langtidseffekten af vægttabsbehandlinger blandt børn og unge. Det er vigtigt for os at vide, om de positive effekter kan fastholdes også efter 2 år og videre frem. Vores forståelse af de sundhedsmæssige gevinster og risici ved vægttab blandt ældre over 60 år er ligeledes meget mangelfuld, og der er et stort behov for at undersøge betydningen af vægttab for den generelle livskvalitet og trivsel blandt alle aldersgrupper.”

Link til rapporten ’Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt. En Litteraturgennemgang.

Link til Sundhedsstyrelsens indsats overfor svær overvægt.

For mere info om rapportens fund og metode:
Lektor Thomas Meinert Larsen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Mail: tml@nexs.ku.dk, Telefon: 22 71 70 58

Postdoc Mads Vendelbo Lind, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Mail: madslind@nexs.ku.dk, Telefon: 35 33 10 91

Kommunikationsansvarlig Kristian Levring Madsen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Mail: kma@nexs.ku.dk, Telefon: 40 48 16 84

For mere info om Sundhedsstyrelsens indsats overfor svær overvægt:
Chefkonsulent Tatjana Hejgaard, Sundhedsstyrelsen
Mail: thv@sst.dk, Telefon: 72 22 77 74

Emner