28. august 2018

Den dobbelte risikotilgang indenfor ernæringsområdet

Livskraft – Center for gode ældreliv

og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet var den 14. marts 2018 værter for et nordisk symposium om den nuværende anvendelse og tilhørende udfordringer ved at benytte den dobbelte risikotilgang ved fastlæggelse af næringsstofanbefalinger. Denne tilgang tilgodeser, at der kan være helbredsmæssige risici forbundet med både for lille og stort indtag af næringsstoffer.

Symposiets præsentationer og diskussioner er sammenfattet i rapporten ’The dual risk approach in nutrition - Present and future perspectives and challenges. Rapporten sammenfatter ekspertpræsentationer og efterfølgende diskussioner om den metodiske ramme, terminologier og anvendelse.

Eksempler fra de nordiske lande var med til at understrege nogle af de nuværende udfordringer, herunder mangel på data og eksempler på ekstrapolationer til undergrupper som for eksempel børn og ældre i relation til blandt andet energi og protein. Desuden blev udviklingen af hele den dobbelte risiko tilgang diskuteret i forhold til livsstilsrelaterede sygdomme. 

Læs rapporten The dual risk approach in nutrition - Present and future perspectives and challenges.