28. februar 2018

Børn skal drible sig til matematikforståelse og bevægelsesglæde

BasketMatematik

De næste tre år skal folkeskoleelever i København og Horsens Kommune regne, mens de spiller basketball. Det sker som led i et projekt, hvor Institut for Idræt og Ernæring i samarbejde med BørneBasket-Fonden skal udvikle et nyt undervisningskoncept på tværs af idræts- og matematikundervisningen.

Institut for Idræt og Ernæring og BørneBasketFonden vil i samarbejde med matematik- og idrætslærere udvikle og afprøve et nyt undervisningskoncept kaldet ”Basket-Matematik”. Konceptet sammentænker bevægelses- og matematikundervisning i folkeskolens indskoling og mellemtrin med udgangspunkt i basketball. Det vil gøre det nemt at gennemføre sammenhængende undervisningsforløb på tværs af matematik- og idrætsundervisningen – også uden for idrætstimerne.

Det optimale lærings- og bevægelsesrum

Projekt BasketMatematik genererer ny viden om integration af bevægelse i under-visningen og bevægelsens indvirkning på læringen. En viden, der bygger oven på den forskning, som Institut for Idræt og Ernæring har foretaget omkring bevægelses-intensitet, herunder et nyligt projekt om forskellige bevægelsesformer i forbindelse med matematikundervisningen i folkeskolen:

”Vi har påvist, at helkropsaktivitet er bedre end stillesiddende finmotorisk aktivitet i kombination med matematik, og eleverne fandt det sjovere at arbejde med matematik på en aktiv måde. I BasketMatematik-projektet vil vi bygge videre på den viden og skabe de optimale rammer for mestring af både matematikken og bevægelsen på en endnu mere spændende og sjov måde”, siger studielektor Jacob Wienecke fra Institut for Idræt og Ernæring.

BørneBasketFonden har siden 2014 haft stor succes med at gennemføre ”SkoleBasket”-forløb:

”Flere skoler har udtrykt et ønske om at samtænke vores bevægelsesforløb med den øvrige undervisning i fx matematik, og det er da også helt oplagt at drage nytte af vores erfaringer med at tilrettelægge og gennemføre skoleforløb i den sammenhæng. Vi ser det som en enormt spændende udfordring at skulle udvikle et undervisningskoncept, hvor vores knowhow inden for basketball for skolebørn kombineres med kognitiv læring,” siger direktør for BørneBasketFonden, Jens Laulund.

Nordea-fonden har støttet Projekt BasketMatematik med 1,1 mio. kr., samt givet midler til produktion af nye, aldersvarende basketbolde. Støtten er et afgørende bidrag til, at kvaliteten af bevægelsesundervisningen i folkeskolen kan højnes, og at det bliver nemmere for skolerne at få endnu mere bevægelse ind i skoledagen.

Mere info om BørneBasketFonden på www.bornebasketfonden.dk

Kontakt

Jacob Wienecke, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet, tlf. 2443 3590, e-mail: wienecke@nexs.ku.dk

Jens Laulund, direktør i BørneBasketFonden, tlf. 31 42 02 66, e-mail: jens@bornebasketfonden.dk

Emner