22. januar 2018

For meget sukker nedsætter blodkarrenes funktion

sukker

Nyt studie viser, at et højt sukkerindtag i blot 14 dage nedsætter blodkarrenes funktion og blodgennemstrømningen. Det skyldes blandt andet, at det høje sukkerindtag ”karamelliserer” de vigtige fimrehår i blodkarrene, så de bliver stive og ikke udvider sig tilstrækkeligt. Dette er første skridt på vejen til udviklingen af hjerte-kar-sygdom. Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ’The Journal of Physiology’.

Blodkarrenes evne til at regulere blodgennemstrømningen er helt afgørende for kroppens sundhed, for med en forringet evne kan blodkarrene ikke udvide sig tilstrækkeligt, når blodet skal dirigeres til de regioner i kroppen, som har brug for mere blod. I sidste ende belaster og stresser det hjertet, hvilket kan være første skridt på vejen til hjerte-kar-sygdom.

Sukker forringer blodgennemstrømningen

I et studie der havde til formål at undersøge hvilke mekanismer i kroppen, der påvirkes, når blodgennemstrømningen forringes, gav man deltagerne – 12 raske unge mænd – sukkervand med i alt 225 gram sukker hver dag i 14 dage. På de 14 dage blev deres blodgennemstrømning til benet forringet med 17%.

En forsøgsperson får testet sin blodgennemstrømning i benet.

Foto fra det aktuelle forsøg. En forsøgsperson får testet sin blodgennemstrømning i benet.

”Vi testede deltagernes blodgennemstrømning, mens de sad ned og sparkede med det ene ben. Det gjorde vi, fordi vi ved, at kroppen er ualmindelig god til at skrue blodgennemstrømningen op, når vi bevæger os”, siger adjunkt Lasse Gliemann, Institut for Idræt og Ernæring, der er en af forfatterne bag artiklen. Han understreger, at der normalt virkelig skal være noget galt med vores systemer, hvis blodgennemstrømningen til benet bliver nedsat: ”Når vi kan påvise, at sukkeret har påvirket blodgennemstrømningen under bevægelse bare en lille smule, så har sukkeret haft rigtig stor indflydelse. Så hele 17% påvirkning overraskede os meget."

Flere års sukkermisbrug kan muligvis ikke gøres om

225 gram sukker om dagen er en relativt stor portion sukker. Forskerne valgte bevidst at give forsøgspersonerne en ganske stor portion, fordi hovedformålet med forskningsprojektet var at undersøge hvilke molekylære mekanismer i blodkarret, der bliver påvirket, når blodsukkeret er kronisk forhøjet. Men 225 g sukker er tæt på, hvad nogle indtager i løbet af en enkelt dag, hvis man f.eks. får sodavand flere gange om dagen. Studiet understreger derfor, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på, hvad vi indtager.

”At drikke en halv liter cola en sjælden gang imellem gør intet skadeligt, så længe man ellers spiser sundt og varieret. Men hvis man udsætter sin krop for et så vedvarende og massivt sukkerindtag, som vi udsatte vores forsøgspersoner for, så er resultatet - på kun 14 dage - at blodgennemstrømningen kommer til at svare til den, som vi ser hos nogle mænd, der er over 65 år”, fortæller medforfatter og professor Ylva Hellsten fra Institut for Idræt og Ernæring, der dog også understreger, at de 12 unge mænd i forsøget stoppede med at drikke sukkervand efter 2 uger, og at deres blodgennemstrømning derefter hurtigt blev normaliseret.

Forskning fra Institut for Idræt og Ernæring har tidligere påvist, at 1 liter sukkerrig cola om dagen, svarende til kun 106 gram sukker pr. dag igennem et ½ år har udtalt negative virkninger på blodtryk, og fedtophobning i både lever og muskler.

"Det interessante ved vores studie er, at vi nu begynder at forstå mekanismerne ved flere års 'sukkermisbrug'. For et stort og langvarigt indtag af sukker øger sandsynligvis risikoen for at udvikle livsstilssygdomme. Men for at afklare om det er disse virkninger, som er ansvarlige for effekten af det, vil det være nødvendigt at gennemføre et større interventionsstudie, hvor man over længere tid udsætter forsøgspersonerne for en øget sukkerpåvirkning", slutter professor Ylva Hellsten.

Resultaterne fra studiet er publicerede i artiklen ’Endothelial mechanotransduction proteins and vascular function are altered by dietary sucrose supplementation in healthy young male subjects.’ Studiet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og The Danish Toyota Foundation.

Det andet studie, der omtales ovenfor, hvor deltagerne fik 1 liter sukkerrig cola om dagen er ’Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study’, der blev udgivet i American Journal of Clinical Nutrition i 2011.

Emner