9. maj 2017

Seksbenede husdyr - en bæredygtig fødevareproduktion

bæredygtig fødevareproduktion

Produktion af fårekyllinger til fødevarer er mindre belastende for miljøet og klimaet end kyllingeproduktion og landbrugets øvrige kødproduktion, viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Resultaterne peger også i retning af, at produktion af insekter til fødevarer kan blive endnu mere bæredygtig i fremtiden.

En insektfarm i Mahasalakam-provinsen, Thailand
En insektfarm i Mahasalakam-provinsen, Thailand

Verden har behov for, at vi producerer fødevarer på mere miljø og klimavenlig vis. Derfor er det vigtigt at identificere de områder, der har særlig høj påvirkning på klimaet. I den forbindelse vejer fødevareproduktionen og især kød tungt. Derfor er insekter blevet fremhævet et alternativ. Nu er det første studie, der har målt miljøpåvirkningerne og identificeret indsatsområder ved kommerciel insektproduktion blevet offentliggjort.

Produktion af fårekyllinger er en bæredygtig måde at producere animalske fødevarer

Undersøgelsen sammenlignede produktion af fårekyllinger i Thailand med produktion af slagtekyllinger. 15 forskellige miljøpåvirkninger blev undersøgt, herunder globalt opvarmningspotentiale, overforbrug af jordens ressourcer og næringsstofberigelse. Produktion af fårekyllinger var mindre miljøbelastende end produktion af slagtekyllinger. Den vigtigste årsag til dette var, at foderudnyttelsen er mere effektiv for insekterne.

"Resultaterne er ekstremt vigtige, for der er mange forskellige interessenter indenfor fødevareproduktion, der er opmærksomme på opdræt af insekter pt. De ser insekterne som et middel til at reducere klimabelastningen fra husdyrproduktion. Men der har manglet konkrete data på hvor meget insektproduktion på kommercielle vilkår kan reducere klimabelastningen,” forklarer førsteforfatter, ph.d.-studerende Afton Halloran fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Afton Halloran fortsætter: ”Det gode ved insekter er, at de på mange måder kan sammenlignes med kød og fisk, hvad angår næringsværdien. Og det faktum, at vi nu har vist, at de kan produceres mere miljøvenligt end selv kylling - som er langt mindre miljøbelastende end oksekød - betyder, at de udgør et stort potentiale for at reducere klimapåvirkningen af fødevareproduktionen."

Potentialet er stort

Undersøgelsen viser desuden, at der er behov for yderligere forskning for at se på alternative måder at fodre på fårekyllinger:

"Mens fårekyllinger i naturen spiser vilde planter, så begyndte landmændene at fodre de industrielt opdrættede fårekyllinger med kyllingefoder, efter at de fandt ud af, at det fik dem til at vokse hurtigere. Men desværre har fremstillingen af foderingredienser som majs og soja skadelige virkninger på miljøet, og derfor er det ikke en god ide. Heldigvis forsker vores kolleger på Institut for Entomologi, Khon Kaen University i Thailand i alternative foderkilder, baseret på forskellige slags planter og affaldsprodukter”, slutter ph.d.-studerende Afton Halloran.

En fårekyllingestald med æglæggende Acheta domisticus

En fårekyllingestald med æglæggende Acheta domisticus

I Thailand har man i næsten 20 år haft industriel produktion af fårekyllinger, og i dag er knap 20.000 farme spredt ud over hele den nordlige del af landet. Rundt omkring i verden spiser man mere end 2.000 forskellige insektarter. De fleste af disse arter er høstet fra naturen, mens kun ni arter, opdrættes i industriel skala til enten fødevarer eller foder.

Undersøgelsen er publiceret i artiklen Life cycle assessment of cricket farming in north-eastern Thailand i ‘Journal of Cleaner Production’. Undersøgelsen er en del af GREEiNSECT, et forskningsprojekt, der forsker i insekter som føde og foder. GREEiNSECT er ledet af lektor Nanna Roos ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og er støttet af Danida, Udenrigsministeriet.

Emner